error warning success close check arrow-right arrow-left menu star star plus minus right phone

Een vraag die veel wordt gesteld is: ‘wat kost een uitvaart?’ Het regelen van een begrafenis of crematie kost veel geld. Je hebt bijvoorbeeld de uitvaartverzorger, de rouwkaarten, de plechtigheid, de catering en de kist die betaald moeten worden. En er zijn nog meer kosten.

Er is verschil in kosten tussen een begrafenis en een crematie. De kosten hiervan lopen nogal uiteen. Houd er rekening mee dat een crematie al gauw tussen de 5.000 en 8.000 euro kost en een begrafenis 5.500 tot 11.000 euro. Natuurlijk hangen de kosten af van de keuzes die je maakt. Na overlijden wordt een kostenbegroting overhandigd en doorgenomen. Indien wenselijk kun je je keuzes bijstellen. Vaak zijn er goede alternatieven mogelijk. In dit artikel lees je alles over de kosten van een uitvaart en hoe je jezelf hierop kunt voorbereiden.

Waar bestaan de kosten uit bij een begrafenis?

De kosten van een begrafenis zijn afhankelijk van je persoonlijke situatie en uitvaartwensen. Er komen een hoop kosten kijken voor het organiseren van een begrafenis. De kosten voor een begrafenis verschillen per gemeente. De begrafeniskosten bestaan uit de volgende zaken:

 • Basiskosten: hieronder valt het opbaren, het rouwvervoer, de laatste verzorging en de uitvaartverzorger.
 • Plechtigheid: hieronder valt de uitvaartdienst, de rouwkaarten, het rouwboeket en de catering.
 • Persoonlijke voorkeur: iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Je kunt kiezen uit een eenvoudige of luxe kist, een rouwadvertentie in de krant, volgauto’s of kiezen voor een eenvoudige of uitgebreide catering.
 • Grafkosten: de grafkosten verschillen per gemeente. Je kan kiezen voor een algemeen graf of een eigen graf.
 • Grafmonument: je kunt ervoor kiezen om een grafsteen te plaatsen op het graf.

Kostenoverzicht van een uitvaart

  Begrafenis Crematie
Basiskosten €2.000 - €3.000 €2.000 - €3.000
Uitvaartdienst €250 - €500 €250 - €300
Kist €300 - €800 €300 - €800
Bloemen €50 - €250 €50 - €250
Catering €250 - €700 €250 - €700
Kaarten €150 - €250 €150 - €250
Begraven / Cremeren €2.500 - €5.500 €2.000 - €7.500
Totaal €5.500 - €11.000 €5.000 - €8.000

Dit is een overzicht van wat een uitvaart ongeveer kost in euro's. In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een dienst met 50 verstuurde kaarten en 50 aanwezigen.

Waar bestaan de kosten uit bij een crematie?

De kosten van een crematie zijn afhankelijk van je persoonlijke situatie en uitvaartwensen. Er komen een hoop kosten kijken voor het organiseren van een crematie. De vaste kosten van een crematie liggen over het algemeen lager dan die van een begrafenis. De reden hiervan is dat er geen grafkosten zijn, zoals begraafkosten, grachtrecht en grafonderhoud. De crematiekosten bestaan uit de volgende zaken:

 • Basiskosten: hieronder valt het opbaren, het rouwvervoer, de laatste verzorging en de uitvaartverzorger.
 • Plechtigheid: hieronder valt de uitvaartdienst, de rouwkaarten, het rouwboeket en de catering.
 • Persoonlijke voorkeur: iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Je kunt kiezen uit een eenvoudige of luxe kist, rouwadvertentie in de krant, volgauto’s, een verlenging van een aula of crematorium of kiezen voor een eenvoudige of uitgebreide catering.

Wanneer de overledene is gecremeerd, heb je verschillende mogelijkheden op het gebied van asbestemming. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om het as uit te strooien, het as in een urn stoppen of het as te bewaren in een urnenmuur.

Hoeveel kosten van een uitvaart worden gedekt wanneer je bent verzekerd?

Je kunt ervoor kiezen om een uitvaart te financieren met een uitvaartverzekering of met eigen geld. Met een uitvaartverzekering verzeker je jezelf tegen de kosten van een begrafenis of crematie. Hou er rekening mee dat wanneer je een uitvaartverzekering afsluit je op tijd begint met sparen: wat is je streefbedrag en over welke periode wil je het sparen? Wanneer je voldoende spaargeld hebt, kun je de uitvaart daarvan betalen. In dit geval is een uitvaartverzekering niet noodzakelijk. Mocht je helemaal geen budget hebben om de uitvaart te betalen of om een uitvaartverzekering af te sluiten. Dan ontvangen de nabestaanden de rekening. Dit wil je natuurlijk het liefst voorkomen!

Je hebt verschillende soorten uitvaartverzekeringen. Er zijn in principe vier soorten uitvaartverzekeringen, waarvan de natura verzekering en kapitaal verzekering de meest gangbare zijn.

Naturaverzekering

Wanneer je kiest voor een natura verzekering wordt er maandelijks een premie betaald. Bij deze verzekering wordt geen geldbedrag verzekerd. De uitvaartverzekeraar keert bij overlijden een bedrag uit in de vormen van diensten en objecten, zoals catering, vervoer en de rouwkaarten. Het voordeel van deze verzekering is de hoge mate waarin alles voor de nabestaanden wordt geregeld. Daarom is het een van de meest gekozen uitvaartverzekeringen. Een nadeel is dat je relatief weinig vrijheid hebt om je uitvaart naar eigen invulling te bepalen. Voor specifieke wensen moet vaak worden bijbetaald.

Kapitaalverzekering

De kapitaalverzekering geeft meer vrijheid bij de invulling van de uitvaart. Je zit niet vast aan een pakket, zoals bij een naturaverzekering. Je kunt zelf een uitvaartondernemer kiezen en de uitvaart kan makkelijker persoonlijker worden gemaakt. Voor veel mensen is deze hogere mate van vrijheid de reden om een kapitaalverzekering af te sluiten. Voordat je een kapitaalverzekering afsluit wordt er een bepaald bedrag vastgesteld dat wordt uitgekeerd bij overlijden. Daarnaast wordt er soms extra kapitaal opgebouwd. Dit is afhankelijk van de verzekeraar en de voorwaarden.

Combinatie uitvaartverzekering

Dit is een combinatie van een naturaverzekering en kapitaalverzekering. Met de naturaverzekering worden diensten en objecten verzekerd en de kapitaalverzekering zorgt ervoor dat de nabestaanden een bepaald bedrag uitgekeerd krijgen die vrij gebruikt kan worden. Dit bedrag kan gebruikt worden voor aanvullende diensten of voor bijvoorbeeld een luxere kist en bloemen.

Natura sommenverzekering

Bij de natura sommenverzekering wordt een vast bedrag verzekerd. Nabestaanden zijn verplicht dit bedrag uit te geven aan de uitvaart. Het mag voor geen enkel ander doel uitgegeven worden. Een belangrijk punt is dat bij een natura sommenverzekering het verzekerde bedrag vaststaat en niet meegroeit met de inflatie. Dit is bij een kapitaalverzekering meestal wel het geval.

De keuze van je uitvaartverzekering bepaalt dus in grote mate welke kosten worden gedekt bij een uitvaart. Wij adviseren daarom om jezelf goed in te lezen en op tijd te beginnen met sparen of het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Wat zijn de kosten van een basis kist en luxe kist?

De kosten van een kist lopen sterk uiteen. Je hebt ze al vanaf 300 euro en kunnen oplopen tot 5000 euro. De prijs is sterk afhankelijk van de wensen van de overledene of nabestaanden. Je kunt een kist zo luxe maken als jezelf wilt. Voor een begrafenis valt vaak de keuze op een massief houten grafkist. Bij een crematie wordt vaak gekozen voor een eenvoudige kist met fineerlaag van echt hout of een afwerking met folie.

Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen bij een begrafenis voor een milieuvriendelijke grafkist, ook wel eco-kist genoemd. Je hoeft niet perse te kiezen voor een uitvaarkist. Een wade of wikkelkleed is de laatste jaren ook in opkomst. Een wade is een doek van zachte stof die om een overledene heen wordt gewikkeld.

De wade wordt vaak in combinatie met een opbaarplank gebruikt. Je kunt de opbaarplank zien als een omgekeerde kist. De overledene ligt eigenlijk op de deksel. De kist wordt later over het lichaam heen geplaatst.

Wat zijn de kosten van rouwkaarten?

De kosten van rouwkaarten zijn van een aantal factoren afhankelijk:

 • Waar worden ze bedrukt: de uitvaartondernemer kan ervoor kiezen om de kaarten zelf te bedrukken of het uitbesteden aan een extern bedrijf, bijvoorbeeld een drukkerij. In dit geval zullen de kosten vaak hoger uitvallen.
 • De kwaliteit: wanneer nabestaanden er bijvoorbeeld voor kiezen om een foto te drukken op de rouwkaart, dan zal het drukwerk van hogere kwaliteit zijn dan wanneer er enkel een tekst met een kruis op komt te staan.
 • De wensen en behoeften van overledene, familie en nabestaanden.

De gemiddelde kosten voor 50 rouwkaarten liggen tussen de 150 en 250 euro. Dit kost gemiddeld 3 tot 5 euro per kaart. Maar kunnen dus sterk uiteenlopen door aanvullende wensen. De kosten van rouwkaarten zijn ook verschillend bij een crematie of begrafenis. Dit heeft met name met de vermelding van locaties op de rouwkaart te maken. Bij een crematie kom je vaak maar op één locatie en bij een begrafenis kom je vaak op meerdere locaties.

Wat zijn de kosten van een eenvoudige catering en een uitgebreide catering?

Na de plechtigheden en diensten is er naar eigen wens ruimte om een drankje en een hapje te nuttigen. De kosten van de catering zijn afhankelijk van de wensen en behoeften van de overledene, familie en nabestaanden. Voor een eenvoudige catering betaal je gemiddeld tussen de 250 tot 500 euro per 50 personen. Dit kost gemiddeld 5 tot 10 euro per persoon. Bij een luxere catering met keuze uit diverse hapjes en drankjes betaal je gemiddeld 500 tot 700 euro per 50 personen. Dit kost gemiddeld 10 tot 14 euro per persoon.

De kosten zijn verder afhankelijk van waar de crematie of uitvaart wordt georganiseerd en door wie je het laat organiseren. De prijzen bij een uitvaartcentrum zijn bijvoorbeeld anders dan bij een vrije uitvaartondernemer.

Bij de aanwezigheid van hoeveel mensen is er prijsverschil in de uitvaart en waar zit dit verschil in?

De prijs wordt bepaald door de hoeveelheid mensen die aanwezig zijn tijdens een uitvaart. Wanneer je 25 tot 50 personen aanwezig hebt, zal de prijsstelling anders zijn dan bij de aanwezigheid van 50 tot 100 personen. Hierdoor moet vaak een grotere zaal worden gehuurd.

Afhankelijk van de culturele, religieuze of sociale achtergrond van de overledene kan er gekozen worden voor een afscheidsdienst op maat, bijvoorbeeld een dienst in de kerk/ en of in de aula van het crematorium. De locatie is een andere factor die het prijsverschil kan maken. Bij een dienst in een aula ben je bijvoorbeeld 600 tot 1400 euro kwijt. En een dienst in de kerk kost tussen de 300 tot 900 euro, afhankelijk van de opties in de kerk, zoals een koor en andere diensten.

Wanneer je de vrije keuze hebt om een locatie voor de afscheidsdienst te bepalen, kun je een hoop geld besparen. Je kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld zelf een zaaltje te huren op een locatie. Via het crematorium vraag je dan alleen een technische crematie aan. Een technische crematie is een normale crematie maar zonder enige vorm van afscheidsceremonie. Je hebt in dit geval niet meer te maken met het huren van een aula of zal in het crematorium, waardoor je aanzienlijk wat geld kunt besparen op de huur. Je doet de afscheidsdienst voor en/of na in het eigen gehuurde zaaltje en brengt de overledene dan zelf naar het crematorium.

Wat zijn de grootste kostendrijvers?

Er zijn twee grote kostendrijvers bij de uitvaart van een overledene, dat zijn de crematoria en begraafplaatsen. Beide plaatsen hebben te maken met een kostenstijging, bijvoorbeeld personeelskosten en energiekosten.

Allereerst heb je bij begraven te maken met eenmalige kosten voor de grafsteen of het monument (particulier of algemeen graf). Deze kosten kunnen uiteenlopen van 1500 euro tot 2.500 euro, sterk afhankelijk van het grafmonument en of het een algemeen of particulier graf betreft. Daarnaast komen er ook nog doorlopende kosten. Je hebt te maken met grafrechten (grafkosten) en onderhoud aan het graf. De kosten zullen uiteenlopen van 1000 euro tot 3.000 euro. De grafkosten zijn zeer sterk afhankelijk van het soort graf (algemeen of eigen graf) en de provincie en gemeente waarin het graf wordt geplaatst. Een graf in de gemeente Utrecht is doorgaans veel duurder dan een graf in een dunbevolkte gemeente. Ook de looptijd van het graf is van invloed.

Bij een crematie heb je enkel met eenmalige kosten te maken, namelijk voor de crematie zelf, de dienst in de aula, het verstrooien van het as of het bewaren van het as in een urn.

De kosten hiervan bedragen gemiddeld tussen de 2.000 tot 2.500 euro.

Is er verschil in kosten als iemand plotseling komt te overlijden of als het al langere tijd bekend is dat iemand komt te overlijden?

Voor de uitvaartondernemer is er geen verschil of iemand plotseling komt te overlijden of als dit al langere tijd bekend staat dat iemand komt te overlijden. Dit kost dus niets meer of minder. Wel zijn er factoren die het verschil in kosten kunnen beïnvloeden. Wanneer het bij iemand al langere tijd bekend is dat hij of zij komt te overlijden dan wordt de wensenlijst vaak langer. Mensen staan dan meer stil bij hun dood en willen een waardig afscheid. Hetzelfde kan gelden voor wanneer iemand plotseling komt te overlijden. Familie en nabestaanden laten zich op zulke momenten vaak lijden door hun emoties en staan dan vaak niet stil bij de kosten. Dit is immers wel het laatste waar je op zo een moment aan denkt. Daarom is het goed om van te voren een wensenlijst op te stellen met daarin je wensen voor je uitvaart. Zo voorkom je onnodige uitgaven en kosten.

Zijn de kosten afhankelijk van waar je bent overleden en opgebaard?

Thuis

Als je thuis komt te overlijden dan is er een uitvaartverzorger die naar je huis komt en zorgt voor de opbaring. Wanneer de opbaring (verzorging) is gedaan, vertrekt de uitvaartverzorger weer. Iedere dag komt de uitvaartverzorger even kijken hoe de overledene is opgebaard tot de tijd van de uitvaart. Dit gebeurt minder vaak dan vroeger. De kosten hiervan bedragen tussen de 400 tot 800 euro. De kosten voor opbaring thuis vallen lager uit dan wanneer je dit in een uitvaartcentrum zou laten doen.

Uitvaartcentrum

Dierbaren en nabestaanden kunnen er ook voor kiezen om een opbaring in het uitvaartcentrum. Wanneer je zelf wilt bepalen hoe vaak en wanneer je je dierbare wilt bezoeken dan kun je kiezen voor een 24-uurs kamer. Veel uitvaartcentra beschikken over deze kamers waarbij de nabestaanden zelf over een sleutel beschikken waarmee ze op elk gewenst moment bij de overledene kunnen.

De nabestaanden moeten er rekening mee houden dat bij het opbaren in een uitvaartcentrum veel diensten betaald moeten worden. De kosten voor de opbaring zullen daardoor hoger uitvallen dan bij een thuisopbaring. In sommige uitvaartcentra moet je betalen per bezoek of voor de tijd die het bezoek heeft geduurd. Ook kan het zijn dat de koffie die wordt geschonken in rekening wordt gebracht. Bespreek daarom van te voren met de uitvaartondernemer welke diensten in rekening worden gebracht en wat de kosten daarvan zijn.

Zorginstelling

Wanneer iemand komt te overlijden wordt na overleg met de uitvaartondernemer de overledene opgehaald en overbracht naar de opbaar locatie. Veel verpleeg- of verzorgingstehuizen hebben geen mortuarium of mogelijkheden tot het koelen van een overledene. Hierdoor is opbaring in de zorginstelling vaak niet mogelijk. Indien het wel mogelijk is, dan zal de uitvaartverzorger voor de opbaring zorgdragen.

Ziekenhuis

Wanneer iemand komt te overlijden in het ziekenhuis, dan zal de overledene nadat de nabestaande(n) afscheid hebben genomen worden overgeplaatst naar een mortuarium. In het mortuarium vindt de eerste (klinische) verzorging plaats. Nadat de nabestaanden contact hebben gehad met de uitvaartondernemer, zal de overledene worden overgebracht naar de desbetreffende locatie van opbaring. Dit kan thuis zijn, in het uitvaartcentrum of elders. Je moet er rekening mee houden dat de kosten van het mortuarium los in rekening worden gebracht. Vaak is het mortuarium niet in handen van het ziekenhuis, maar van een commerciële organisatie.

Zit er verschil qua uitvaartkosten per regio (provincie)?

Het verschil in uitvaartkosten is afhankelijk van het aantal uitvaartondernemers en mensen die er in een bepaalde regio per vierkante kilometer wonen. De kosten zullen in regio’s met veel uitvaartondernemers over het algemeen lager uitvallen dan in regio’s waar weinig uitvaartondernemers zijn. De concurrentie zorgt er namelijk voor dat uitvaartondernemers genoodzaakt zijn om de kosten te verlagen.

Daarnaast verschillen de uitvaartkosten bij een begrafenis per regio. Een deel van de begrafeniskosten bestaan uit grafkosten. Deze grafkosten verschillen sterk per provincie of gemeente. Jaarlijks wordt er onderzoek uitgevoerd naar de grafkosten en kun je de kosten per regio of provincie vergelijken. Dit kan aanzienlijk in prijs verschillen.

Begin jouw aanvraag

Vergelijk uitvaartverzorgers →

Wat onze klanten zeggen

Uitstekend

aanvraag crematie. Zou vier offertes ontvangen heb er drie ontvangen. Kunnen jullie ook niets aan doen.

Aanvraag notaris

Geen toelichting

Geen toelichting

Geen toelichting

Rubrieken

Laatste Offerte aanvragen

Aangevraagd op 29-01-2019 door een klant in Amersfoort

Geen wensen

Geen wensen, ik ben op zoek naar iemand die mij goed ondersteunt bij de dienst en het proces.

Aangevraagd op 28-01-2019 door een klant in Lelystad

Uitvaart Lelystad

Ik ben op zoek naar een eenvoudige uitvaart, met eenvoudige catering, een basis kist. Ik wil mijn eigen muziek uitkiezen en ik weet nog niet waar we willen opbaren.

Aangevraagd op 24-01-2019 door een klant in Best

Onze wensen

Haar laatste wens: Ze wil eenvoudige crematie, wel kleine mis, geen foto op de kist, ze wil de kist dicht dus niet opgebaard, afhankelijk van tijdstip wil ze koffietafel met broodjes of hartige hapjes, rouwkaarten (±50 stuks), bidprentjes (±80 stuks), rouwwagen en dragers, bloemstukje van kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Aangevraagd op 19-01-2019 door een klant in Amsterdam

Graag in kerk

Plechtigheid in kerk, daarna begrafenis Nieuwe Ooster in familiegraf, daarna elders samenzijn.

Aangevraagd op 19-01-2019 door een klant in Gouda

Goedkope begrafenis

Goedkoopste wat er is. Ik wil graag een goedkope begrafenis. Er komen 30 mensen.

Aangevraagd op 19-01-2019 door een klant in Gilze en Rijen

Offerte voor 25 personen

Ongeveer 25 personen 25 rouwkaarten gelegenheid tot afscheid nemen, koffie evt niet nodig! Graag in Rotterdam laten plaatsvinden, crematie. Deze offertes zijn niet voor mezelf en alleen ter info!

Aangevraagd op 19-01-2019 door een klant in Almere

Crematie vanaf huis

Op respectvolle wijze de crematie verzorgen vanaf huis waarbij ruimte is voor muziek en een kort woord door familie.

Aangevraagd op 18-01-2019 door een klant in Papendrecht

Eigen regie

Eigen regie bijeenkomst van 1uur 30, begrafenis.

Aangevraagd op 18-01-2019 door een klant in De Ronde Venen

Ook met vervoer

Het gaat om mijn moeder, bij overlijden moet zij overgebracht worden van uithoorn naar het graf van mijn vader in heerhugowaard.

Aangevraagd op 18-01-2019 door een klant in Goes

Kerkelijke dienst

Cremeren vanuit de kerk na dienst. Na crematie condoleren in de kerk.

Aangevraagd op 17-01-2019 door een klant in 's-Hertogenbosch

Hulp nodig bij uitvaart

Gewoon een goede uitvaart, we hebben goede begeleiding nodig. Weinig ervaring met uitvaarten organiseren.

Aangevraagd op 17-01-2019 door een klant in Rotterdam

Instructies

Ophalen thuis, opbaring 4 met 1 rouwbezoek en transport van goetzee Rotterdam naar Ypenhof Delft

Aangevraagd op 17-01-2019 door een klant in Leeuwarden

Speciale kist

Witte kist met hart van rode rozen.

Aangevraagd op 16-01-2019 door een klant in Terneuzen

Begraafplaats van Sas Van Gent

Crematie, met nadien uitstrooiing op begraafplaats van Sas Van Gent. Bloemenkrans bestaande louter uit rozen. Geen christelijke ceremonie, wel creatief met teksten en min 4 verschillende muziekstukken/liedjes.

Aangevraagd op 16-01-2019 door een klant in Nieuwegein

Simpel

Netjes en verzorgd. We hebben niet veel verzoeken. Simpele dienst.

Uit onze blog

Inspiratie & Tips

Wat kost een koffietafel bij een begrafenis?

Lees meer

Uitvaart regelen zonder verzekering: wat kost dat?

Lees meer

Welke uitvaartkosten zijn aftrekbaar in 2019?

Lees meer

Wat kost een uitvaart bij Monuta? Lees het hier

Lees meer

Wat kost een grafkist en welke soorten kisten zijn er?

Lees meer

Veelgestelde vragen rondom een erfenis.

Lees meer