Voorwaarden winactie waardecheque

We willen graag een prettige samenwerking aangaan, en vinden het daarom
belangrijk dat we duidelijk afspreken wat we van elkaar kunnen verwachten.

  1. Home
  2. Voorwaarden winactie waardecheque


1. Organisator

Deze winactie wordt georganiseerd door Offerte B.V. hierna te noemen “De Organisator”. De Organisator is gevestigd op Westeinde 12 te Amsterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63835746.

2. Deelname

2.1 Deelname is mogelijk door de getekende overeenkomst tussen deelnemer en een van de partners waarmee deelnemer is gematcht via Offerte B.V. naar cashback@offerte.nl te sturen en vervolgens in een reactie via Google Review aan te geven op een schaal van 1 tot 10 hoe tevreden deelnemer is over de uitvoering en waarom deelnemer dit cijfer geeft.

2.2 Deelname aan deze winactie staat open voor alle inwoners van Nederland, met uitzondering van medewerkers van de Organisator en hun directe familieleden.

2.3 Deelname aan de winactie vereist een afgeronde opdracht uitgevoerd door een van de door De Organisator aangeraden uitvoerders voor deze opdracht. 

2.4 Deelnemers dienen ten minste 18 jaar oud te zijn op het moment van deelname.

3. Actieperiode

De winactie loopt van 1 februari 2024 tot 31 december 2025. Alle inzendingen die binnen deze periode worden ontvangen, worden in aanmerking genomen voor deelname. Er wordt maandelijks per land waarin De Organisator actief is één winnaar gekozen. 

4. De prijs

4.1 De prijs van deze winactie bestaat uit een waardecheque ter waarde van €449,00 euro, uit te geven door vertegenwoordigers van Offerte B.V. op het adres van de uitgevoerde opdracht.

4.2 De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs kan niet worden ingewisseld voor contant geld of andere goederen.

5. Winnaar

5.1 De winnaar wordt willekeurig geselecteerd uit alle geldige inzendingen.

5.2 Indien de winnaar niet binnen 14 dagen reageert op de kennisgeving, behoudt de Organisator zich het recht voor om een andere winnaar te selecteren.

6. Publiciteit

6.1 Door deel te nemen aan deze winactie stemt de deelnemer ermee in dat, indien hij/zij de winnaar wordt, zijn/haar naam en/of afbeelding kan worden gebruikt door de Organisator voor promotionele doeleinden.

6.2 De deelnemer stemt ermee in dat de Organisator het recht heeft om beelden of video’s van de prijsuitreiking, inclusief de deelnemer, te maken en deze beelden online te verspreiden via de website van de Organisator en/of sociale media-kanalen.

6.3 De deelnemer draagt hierbij alle rechten van de gemaakte beelden of video’s over aan de Organisator, zonder recht op compensatie.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De Organisator is niet verantwoordelijk voor technische storingen, gebreken of vertragingen in verband met de deelname aan deze winactie.

7.2 De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met deelname aan deze winactie of het gebruik van de prijs.

7.3 De Organisator behoudt zich het recht voor om de winactie op elk moment te annuleren, op te schorten of te wijzigen, indien onvoorziene omstandigheden dit noodzakelijk maken.

8. Privacy

8.1 Persoonsgegevens die worden verstrekt bij deelname aan deze winactie worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

8.2 De verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van deze winactie en zullen niet worden verstrekt aan derden zonder de toestemming van de deelnemer.

9. Slotbepalingen

9.1 Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze winactie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Organisator is gevestigd.

9.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht.

Door deel te nemen aan deze winactie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden.

Heb je meer vragen? Neem contact met ons op en we helpen je
Over ons