Salesplan; dit is het en zo maak je er een voor jouw onderneming

 1. Home
 2. Ondernemersgids
 3. Offertes
 4. Salesplan; dit is het en zo maak je er een voor jouw onderneming
7 mins leestijd

Een salesplan geeft je een duidelijke visie over hoe je jouw verkoopdoelen gaat behalen. Zo kan een goed salesplan positieve gevolgen voor jouw onderneming hebben maar wat is een salesplan eigenlijk? In dit artikel leggen we uit wat een salesplan is, hoe je een salesplan moet maken en geven we een salesplan voorbeeld.

Inhoudsopgave

Wat is een salesplan?

Een salesplan is voor elke onderneming noodzakelijk. Het maakt niet uit of je een ZZP’er bent en zelf jouw verkoop doet of in de verkoopafdeling van een groter bedrijf werkt. Nu zit je met de vraag: wat is een salesplan? In een salesplan beschrijf je jouw verkoopdoelen en de manier waarop je deze wilt bereiken. Ook geef je aan welke middelen nodig zijn om de doelen te bereiken. Een salesplan wordt ook een verkoopplan genoemd.

Een salesplan heeft meerdere functies. Ten eerste, wordt het gebruikt om een verkoopbeleid te creëren. Ten tweede, zorgt het voor realistische doelen. Je wilt als verkoper of sales manager, de doelen die je stelt ook behalen. Hierdoor ga je in jouw salesplan realistische doelen stellen. In een salesplan wordt duidelijk hoe de sales afdeling aan de strategische doelen van de onderneming kan bijdragen.

Hierdoor kan het salesplan soms overlappen met het strategisch bedrijfsplan of marketingplan. Er zijn namelijk meerdere afdelingen nodig om uiteindelijk de doelstellingen te behalen. Een salesplan zorgt daarom ook voor interne communicatie en betere samenwerking tussen de verschillende afdelingen.

Een salesplan is niet hetzelfde als een verkoopprognose. Een verkoopprognose is een schatting van de omzet dat een onderneming in een komende periode denkt te verdienen. Dit kan een deel van jouw salesplan zijn maar er komt nog veel meer bij kijken. Lees verder om over de inhoud van een salesplan te leren.

Zelf een salesplan maken

Nu dat je weet wat een salesplan is en hoe het jouw bedrijf kan helpen, is de volgende stap een salesplan maken. Maar hoe doe je dat? Wij helpen je hier graag bij.

Bij een salesplan maken, begin je als eerste met het beschrijven van het product/dienst dat je aanbiedt. Hoe help je jouw klant hiermee? Wat is de meerwaarde van jouw product/dienst? Hoe verkoop je het? Waarom verkoop je het?

Daarna kies je een markt en doelgroep. In welke markt bied je jouw product/dienst aan? Bij een salesplan maken, moet je rekening houden met marktontwikkelingen zowel als de ontwikkelingen van jouw verschillende verkoopkanalen. Wie is jouw doelgroep? Wie zijn jouw belangrijkste concurrenten? Wat zijn de sterke en zwakke punten van je concurrenten? Hoe kun je deze punten aanvallen? Hoe kun je aanvallen van jouw concurrenten afweren?

Beschrijf ook jouw visie en missie. Dit is een goede fundering voor jouw doelstellingen. Bij visie kun je denken aan vragen als: Hoe gaat de wereld zich ontwikkelen? Welke gevolgen heeft dit voor mijn doelgroep? Om de missie te beschrijven vraag je jezelf: Wat wil ik in deze veranderende wereld voor mijn doelgroep betekenen?

Vervolgens formuleer je jouw doelen: wat wil je met jouw bedrijf bereiken? De doelen die je stelt kunnen voor het korte of lange termijn zijn. Een salesplan is namelijk een meerjarenplan. Het is belangrijk om zowel kwalitatieve als kwantitatieve doelen te formuleren.

Kwalitatieve doelen zijn bijvoorbeeld: De naamsbekendheid vergroten
Kwantitatieve doelen zijn bijvoorbeeld: De omzet met 10% verhogen.

Wees specifiek

Om de doelen te behalen moeten de doelstellingen volgens SMART worden geformuleerd. SMART is een techniek om de doelstellingen juist te formuleren. Hierdoor kun je jouw doelstellingen kort en bondig omschrijven. Zo staan alle letters voor iets anders:

 • S = specifiek, de doelstelling moet concreet zijn. Het moet duidelijk zijn wat er behaald moet worden. Bijvoorbeeld: We willen 100 euro meer omzet per medewerker.
 • M = meetbaar, de doelstelling moet te meten zijn, dit wordt gedaan door het verschil te vergelijken. Dit wordt vaak door getallen gedaan. Bijvoorbeeld: De naamsbekendheid moet binnen 10 weken 50% meer zijn.
 • A = acceptabel, het doel moet aanvaardbaar zijn voor iedereen binnen de organisatie. Het is belangrijk dat de medewerkers instemmen met het doel.
 • R = realistisch, het is belangrijk om te kijken of het doel ook echt haalbaar is. Is de doelstelling veel te hoog of valt het te behalen?
 • T = tijdgebonden, doelen moeten een tijdsbestek bevatten omdat het anders onmogelijk is om te bekijken wanneer het doel behaald is.

Bijvoorbeeld: In januari 2021 is de omzet gestegen met 30% ten opzichte van november 2020.

Hier een paar voorbeelden van SMART geformuleerde doelen:

 • Binnen 10 weken heeft offerte.nl 50 nieuwe volgers op Linkedin.
 • In November 2020 moet 60% van de nieuwe leads binnen 6 minuten worden teruggebeld.
 • Er moeten 20 nieuwe partners op het gebied van schoonmaak worden aangesloten voor het einde van 2020.

Daarna, beschrijf je de manier waarop je jouw doelen wilt bereiken. Welke activiteiten zijn hiervoor nodig? Hoe kan de salesafdeling bijdragen aan deze doelen? Neem hier de volgende zaken in mee: bezoekfrequentie aan klanten en prospects, de aanpak om afspraken te boeken en verkoopacties.

Dan, beschrijf je de middelen die nodig zijn om jouw doelen te bereiken. Zijn er bijvoorbeeld andere afdelingen nodig om de doelen te behalen? Tot slot, organiseer je de activiteiten. Wie kan ze als beste uitvoeren en wanneer? Welke dingen moet je precies doen om jouw doelen te bereiken? Verander de doelen in acties en plan deze voor een specifiek persoon in.

Salesplan stappenplan

Zo simpel is een salesplan maken. Gebruik bij het schrijven van jouw salesplan niet te lastig vakjargon. Zo wordt het voor iedereen leesbaarder. In totaal hoort jouw salesplan op 1 tot 2 A4 pagina’s te passen. De stappen voor een salesplan maken zijn dus als volgt:

 • Beschrijf jouw product/dienst.
 • Beschrijf jouw markt en doelgroep.
 • Beschrijf jouw visie en missie.
 • Formuleer jouw doelen.
 • Beschrijf de activiteiten die nodig zijn om jouw doelen te bereiken.
 • Beschrijf de middelen die nodig zijn om jouw doelen te bereiken.
 • Organiseer de te ondernemen activiteiten.

Nadat je het salesplan hebt gemaakt is het belangrijk om deze niet alleen binnen de sales afdeling te delen maar bijvoorbeeld ook met de marketing of finance afdelingen. Hierdoor weten zij hoe zij de sales afdeling het beste kunnen ondersteunen. Alle onderdelen van het bedrijf zijn nodig om jouw bedrijfsdoelen te behalen.

Vergeet niet jouw salesplan meerdere keren per jaar opnieuw te beoordelen. Het beste is aan het begin van elke maand te kijken hoe het met de targets gaat. Wij raden je aan om minimaal 4 keer per jaar het salesplan te evalueren. Doe het in ieder geval niet te laat! In het laatste kwartaal voor de eerste keer pas te kijken of het salesplan echt effectief is heeft weinig zin. Dan is het namelijk vaak te laat en valt er nog weinig bij te sturen.

Salesplan voorbeeld

Wij hebben voor jou een salesplan voorbeeld gemaakt. Zo krijg je een beter idee van hoe een goed salesplan eruit ziet en kan je direct beginnen met jouw salesplan maken. Bekijk het salesplan voorbeeld hieronder:

Salesplan ‘Bedrijf ABC’

Inhoud

 • Product/dienst
 • Markt en doelgroep
 • Visie en missie
 • Doelstellingen
 • Activiteiten die nodig zijn om jouw doelen te bereiken
 • Middelen die nodig zijn om jouw doelen te bereiken
 • Organisatie van de te ondernemen activiteiten
 • Evaluatiemomenten

Product/dienst

 • Wat is het product/dienst dat je aanbiedt?
 • Hoe help je jouw klant hiermee?
 • Wat is de meerwaarde van jouw product/dienst?
 • Hoe verkoop je het?
 • Waarom verkoop je het?

Markt en doelgroep

 • In welke markt bied je jouw product/dienst aan?
 • Met welke marktontwikkelingen moet je rekening houden?
 • Met welke ontwikkelingen van jouw verschillende verkoopkanalen moet je rekening houden?
 • Wie is jouw doelgroep?
 • Wie zijn jouw belangrijkste concurrenten?
 • Wat zijn de sterke en zwakke punten van jouw concurrenten?
 • Hoe kun je deze punten aanvallen?
 • Hoe kun je aanvallen van jouw concurrenten afweren?

Visie en missie

Visie

 • Hoe gaat de wereld zich ontwikkelen?
 • Welke gevolgen heeft dit voor mijn doelgroep?

Missie

 • Wat wil ik in deze veranderende wereld voor mijn doelgroep betekenen?

Doelstellingen

 • Korte of lange termijn?
 • Kwalitatieve of kwantitatieve doelen?
 • SMART doelen

Activiteiten die nodig zijn om jouw doelen te bereiken

 • Hoe ga je jouw doelen bereiken?
 • Welke activiteiten zijn hiervoor nodig?
 • Hoe kan de salesafdeling bijdragen aan deze doelen (denk aan bezoekfrequentie aan klanten en prospects, de aanpak om afspraken te boeken en verkoopacties)?

Middelen die nodig zijn om jouw doelen te bereiken

 • Welke middelen zijn nodig om jouw doelen te bereiken?
 • Zijn er andere afdelingen nodig om de doelen te behalen?

Organisatie van te ondernemen activiteiten

 • Wie kan de activiteiten als beste uitvoeren?
 • Wanneer kunnen de activiteiten als beste uitgevoerd kunnen worden?
 • Welke dingen moet je precies doen om jouw doelen te bereiken?

Evaluatiemomenten

 • Plan minimaal 4 keer per jaar een moment in om het salesplan opnieuw te beoordelen, bijvoorbeeld elk kwartaal.
Offerte
Average rating:  
 0 reviews
Populaire artikelen