Scheiden van tafel en bed

Start vergelijken
  1. Home
  2. Mediation
  3. Scheiden van tafel en bed? Kom er samen uit
  5 mins leestijd

  Scheiden van tafel en bed? Een mediator zorgt voor een soepele afwikkeling van alle zaken en het maken van goede afspraken. Vraag nu gratis en vrijblijvende offertes op van mediators in de regio.

  Scheiden van tafel en bed is in principe een vorm van een tussenoplossing. Jullie hebben wel de behoefte om gescheiden van elkaar in het leven te staan, maar willen nog niet definitief de scheiding laten uitspreken. Deze manier van scheiden vindt steeds minder plaats, omdat je krachtens de wet niet verplicht bent om gedurende het huwelijk in een huis te wonen. Toch kan scheiden van tafel en bed een goede oplossing bieden om er nog samen uit te komen.

  Een scheiding van tafel en bed is overigens alleen mogelijk, als je in het huwelijk bent gestapt. Bij een geregistreerd partnerschap is deze vorm van scheiden niet mogelijk. In dit artikel lees je meer over scheiden van tafel en bed en hoe Offerte.nl kan helpen bij soepele afhandeling.

  Wat houdt scheiden van tafel en bed in?

  Bij scheiden van tafel en bed blijf je officieel in het huwelijk met je partner, maar leef je niet meer in dezelfde woning en beschik je ook niet meer over gezamenlijke bezittingen. Ook ben je niet meer verantwoordelijk voor eventuele schulden die je ex-partner treft na de scheiding. Het verschil met een echtscheiding is dat je wel getrouwd blijft en de onderhoudsplicht blijft bestaan. Verder mag je ook niet met iemand anders in het huwelijk treden of een geregistreerd partnerschap aangaan.

  Lees ook:

  Waarom een scheiding van tafel en bed aangaan?

  Er zijn twee belangrijke redenen waarom mensen voor een scheiding van tafel en bed kiezen:

  Geloofsovertuiging
  In het verleden kozen veel mensen voor een scheiding van tafel en bed vanwege hun geloofsovertuiging. Ze hebben niet meer de behoefte om het leven met elkaar te delen, maar konden vanwege hun geloof niet scheiden. Een scheiding van tafel en bed vormt dan een uitstekende tussenvorm.

  Fiscale of financiële redenen
  Tegenwoordig kiezen mensen veelal vanwege praktische redenen voor scheiden van tafel en bed. Zo kan het zijn dat de financiële situatie ertoe leidt dat je niet kunt gaan scheiden. De hypotheek is vaak een belangrijke reden om te kiezen voor scheiden van tafel en bed. Na deze scheiding beschikken jullie ieder over je eigen vermogen, inkomen en schulden. Het opgebouwde ouderdomspensioen wordt ook door jullie verdeeld. Het nabestaandenpensioen loopt echter wel door, aangezien jullie niet officieel gescheiden zijn.

  Procedure scheiding tafel en bed

  Ondanks dat het geen officiële echtscheiding is, is de procedure voor een scheiding van tafel en bed vrijwel identiek aan de reguliere echtscheidingsprocedure. Je dient hiervoor ook over een advocaat te beschikken. De rechtbank wijst de scheiding van tafel en bed toe, als hij of zij de overtuiging heeft dat de relatie duurzaam is ontwricht. Als jullie minderjarige kinderen hebben, zijn jullie verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Ook moeten er afspraken worden gemaakt over de verdeling van het vermogen, bezit, de koopwoning, de alimentatie en meer.

  Ondanks dat je getrouwd blijft met je partner, moeten dezelfde zaken geregeld worden als bij een echtscheiding. De scheiding van tafel en bed wordt vervolgens bijgeschreven in het huwelijksgoederenregister. Dit bevindt zich bij de griffie van de rechtbank. Dit moet binnen zes maanden plaatsvinden, anders treedt de beschikking niet in werking.

  scheiden van tafel en bed

  Gevolgen scheiding tafel en bed

  De belangrijkste gevolgen na het uitspreken van deze vorm van scheiden zijn:

  • De gezamenlijke gemeenschap wordt door jullie beëindigd. Dit betekent dat jullie vermogen (woning, verzekeringen en pensioen), bezittingen en inkomen niet meer gemeenschappelijk zijn.
  • Als jullie beschikken over kinderen, blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag wel in stand. In een omgangsregeling wordt vastgesteld hoe het ouderlijk gezag moet plaatsvinden. Dit staat in het ouderschapsplan.
  • De onderhoudsplicht van het huwelijk blijft in stand.
  • Het opgebouwd ouderdomspensioen wordt wel verdeeld, maar de opbouw van het nabestaandenpensioen loopt gewoon door.
  • Soms heb je recht op alleenstaanden AOW. Vereist is hiervoor dat je ook daadwerkelijk duurzaam gescheiden leeft van je partner. Woon je nog wel samen? Dan heb je geen recht op deze hogere vorm van AOW.
  • Het is mogelijk om met een nieuwe partner een leven op te bouwen, maar je kunt niet een geregistreerd partnerschap of huwelijk aangaan.
  • Je bent niet verantwoordelijk voor de financiële schulden die je ex-partner aangaat na de scheiding.

  Verzoening na scheiden tafel en bed

  Weet je nog niet zeker of je definitief wilt scheiden? Verzoening na scheiden van tafel en bed is uiteraard mogelijk. Het is bovendien minder ingewikkeld dan bij een officiële echtscheiding. Door middel van een verzoek aan de rechtbank, waarin jullie laten weten dat het huwelijk weer wordt voortgezet, wordt de scheiding van tafel en bed teniet gedaan. Een mediator biedt hierbij uitkomst. Deze bemiddelaar kan als neutrale, onafhankelijke derde tussen beide partijen afspraken maken.

  Scheiding van tafel en bed omzetten naar echtscheiding?

  Sommige koppels kiezen ervoor om hun hele verdere leven voort te zetten in een scheiding van tafel en bed. Als je echter met een nieuwe partner wilt gaan trouwen, zal je eerst officieel moeten scheiden. De scheiding van tafel en bed moet in dat geval door de rechter teniet worden gedaan. Bij de scheiding van tafel en bed is het huwelijk omgezet van (beperkte) gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden. Jullie gehele vermogen, bezittingen en schulden zijn onderling verdeeld.

  Er zijn echter wel een paar officiële voorwaarden verbonden aan het omzetten naar een echtscheiding. Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat de echtscheiding slechts mag plaatsvinden, drie jaar nadat de scheiding van tafel en bed is uitgesproken.

  Vind de juiste mediator met Offerte.nl

  Overweeg je om te scheiden van tafel en bed van je partner? In dat geval is het belangrijk om een betrouwbare en professionele mediator in de arm te nemen. Het kan best ingewikkeld zijn om de meest geschikte persoon uit de regio te vinden. De website Offerte.nl biedt hierbij uitsluitsel. Geef je postcode en persoonlijke wensen door, en wij gaan voor jou aan de slag om de beste mediators in de omgeving te selecteren.

  Zij sturen je daarna een vrijblijvende offerte op maat met tarievenlijst. Het is dan aan jou om met de juiste professional rond de tafel te gaan zitten. Vul nu je gegevens door en zorg dat jouw scheiding van tafel en bed netjes afgewikkeld wordt.