Ouderlijk gezag na scheiding

Start vergelijken
  1. Home
  2. Mediation
  3. Ouderlijk gezag na scheiding; wie heeft recht op kind?
  3 mins leestijd

  Samen met jouw ex tot een goede regeling komen over het ouderlijk gezag, waar jullie beide tevreden mee zijn? Vul het formulier in en ontvang vrijblijvende en gratis offertes van mediators uit jouw regio.

  Scheiden heeft ingrijpende gevolgen. Niet alleen voor jou en je ex-partner, maar ook voor de kinderen. Ouderlijk gezag is een van de termen die je bij de scheiding vaak voorbij zal zien komen. Wat houdt het ouderlijk gezag precies in, wie heeft recht op het kind bij een scheiding en kun je eenhoofdig gezag aanvragen bij de rechtbank? Lees verder om alles te weten te komen over het ouderlijk gezag aanvragen na scheiding.

  Wat betekent ouderlijk gezag precies?

  Als je het ouderlijk gezag hebt over een kind, houdt dit in dat je bepaalde rechten en plichten hebt. Je bent de wettelijk vertegenwoordiger van je zoon of dochter. Dit houdt in dat je belangrijke beslissingen mag nemen voor je kind. Als je kind bijvoorbeeld een bepaalde operatie dient te ondergaan, of er een keuze voor een school moet worden gemaakt, maak jij de beslissing. Het betekent echter ook dat je mag worden aangesproken op ongewenst gedrag van je kind. Het kan hierbij gaan om schade die het kind veroorzaakt, of als het kind schulden maakt.

  Ouderlijk gezag wordt vaak verward met voogdij. Bij voogdij wordt het ouderlijk gezag door anderen dan de ouders uitgeoefend. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als beide ouders zijn overleden of als de ouders door ziekte, verslaving of detentie niet voor de kinderen kunnen zorgen. Meer hierover is terug te vinden in artikel 247 van het burgerlijk wetboek.

  Lees ook:

  Voogdij / Ouderlijk gezag na echtscheiding

  Als het kind tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is geboren, krijgen jullie beiden het gezamenlijke gezag over het kind. Het ouderlijk gezag na een echtscheiding verandert in principe niet. Beide ouders behouden het ouderlijk gezag over de kinderen. Hetzelfde geldt voor een beëindiging van een geregistreerd partnerschap, waarbij de man het kind heeft erkend. Jullie blijven beiden verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van de kinderen.

  Eenhoofdig gezag aanvragen bij de rechtbank

  Wil je geen gezamenlijk ouderlijk gezag na de echtscheiding? In dat geval kun je bij de rechtbank eenhoofdig gezag aanvragen. De rechtbank buigt zich vervolgens over de vraag wie bij de scheiding recht heeft op een kind. Of een kind na scheiding bij moeder of vader zal gaan wonen, wordt voor ieder kind in het gezin apart bepaald. In de meeste gevallen gaat het kind na scheiding bij moeder wonen. Kinderen vanaf 12 jaar worden hierbij door de rechtbank om hun mening gevraagd.

  Aanvechten

  Slechts in uitzonderlijke gevallen kent de rechtbank eenhoofdig gezag toe. Het beëindigen van het ouderlijk gezag wordt gezien als een zware maatregel, die alleen wordt toegepast als er ernstige aanleiding toe is. Het gaat daarbij om gevallen waarin het kind ernstig verwaarloosd, mishandeld of misbruikt wordt. Alleen als er onaanvaardbare risico’s voor het kind zijn, waarbij geen verbetering wordt verwacht binnen een korte termijn, wordt het gezag aan een ouder toegekend.

  Je kunt hierbij denken aan een emigratie van een van de ouders of een ernstige drank- of drugsverslaving. Het belang van het kind staat hierbij voorop. Als je het niet met de beslissing van de rechtbank eens bent, kun je de gezagswijziging uiteraard bij de rechtbank aanvechten. Bij overeensteming van gezamenlijk gezag kan dit worden aangevraagd via DigiD.

  Schakel een mediator in

  Na een scheiding is het noodzakelijk om samen afspraken te maken over de verdeling van de opvoeding en de verzorging van de kinderen (co-ouderschap). Lukt het niet om in onderling overleg de opvoeding te regelen? Schakel dan een mediator in om samen afspraken neer te leggen in een ouderschapsplan. Dankzij de professionele houding van de mediator lukt het vaak om zonder tussenkomst van de rechter tot een passende oplossing te komen. Een gang naar de rechter vermijden scheelt ook heel veel geld.

  Als je het onderstaande contactformulier invult, brengt Offerte.nl je in contact met de beste mediators uit de regio. Vervolgens kies jij welke mediator het meest geschikt is. Vul nu je gegevens in op het contactformulier en wij brengen je zo spoedig mogelijk in contact met de mediators.