Jaarrekening opstellen

Start vergelijken
  1. Home
  2. Boekhouder
  3. Jaarrekening opstellen? Kies de juiste accountant
  7 mins leestijd

  Een BV, NV, coöperatie, stichting of vereniging dienen jaarlijks een jaarrekening op te stellen en te deponeren aan de KvK. Een jaarrekening opstellen kan zelf gedaan worden of uitbesteed worden aan een boekhouder of accountant.

  Een jaarrekening, wat is dat precies?

  Een jaarrekening is een jaarlijks verslag die de financiële situatie van een bedrijf over het betreffende boekjaar laat zien. De jaarrekening wordt opgesteld over een boekjaar van 1 januari tot en met 31 december .
  Het verslag bestaat in ieder geval uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze onderdelen. Daarnaast is voor sommige ondernemingsvormen ook de toevoeging van een accountantsverklaring nodig.

  Voor de meeste ondernemingsvormen is het verplicht om hun jaarrekening jaarlijks aan de Kamer van Koophandel (KvK) te deponeren.
   

  Jaarrekening laten opstellen?

   

  Vul je gegevens in en ontvang tot 4 en vrijblijvende offertes van accountants.

   

  Gratis aanvragen >

  Is een jaarrekening opstellen verplicht?

  Een jaarrekening opstellen is alleen verplicht voor ondernemingsvormen met een rechtspersoonlijkheid, zij dienen elk jaar hun jaarrekening te deponeren aan de KvK. De ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid, wie dus verplicht zijn een jaarrekening op te stellen, zijn:

  • Besloten vennootschap (BV)
  • Naamloze vennootschap (NV)
  • Coöperatie
  • Stichting
  • Vereniging

  Eenmanszaken, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen zijn niet verplicht een jaarrekening te deponeren. Ondanks het voor hen niet verplicht is, kan het alsnog handig zijn een jaarrekening te late opstellen. Een jaarrekening laten opstellen geeft namelijk een duidelijk overzicht waarmee voorafgaande jaren met elkaar vergeleken kunnen worden.

  Waaruit bestaat een jaarrekening?

  Een jaarrekening bestaat uit 3 of 4 onderdelen. Elke jaarrekening beschikt minimaal over de volgende 3 onderdelen:
   1. Balans
  De balans is een overzicht van alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van het bedrijf op een bepaald moment.

   2. Winst- en verliesrekening
  De winst- en verliesrekening is een overzicht van alle opbrengsten en uitgaven van jouw onderneming door het jaar heen.

   3. Toelichting vanuit het bestuur of directie
  In de toelichting wordt vermeld op welke wijze de balans en winst- en verliesrekening zijn opgesteld. Ook wordt hierin vaak het aantal werknemers binnen de onderneming vermeld. De grootte van de toelichting is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Bij een groter bedrijf moeten meer financiële onderdelen toegelicht worden.

  Middelgrote en grote bedrijven* moeten de bovenstaande 3 onderdelen aanvullen met een accountantsverklaring. Zij zijn verplicht het vierde onderdeel toe te voegen aan hun jaarrekening, namelijk de accountantsverklaring.

   4. Accountantsverklaring
  Grotere bedrijven moeten hun jaarrekeningen verplicht laten controleren door een accountant. Dit omdat bij grotere bedrijven een extra bevestiging nodig is dat de financiële informatie uit de jaarrekening van de onderneming betrouwbaar is. 

  Een accountantsverklaring is verplicht voor ondernemingen die twee opeenvolgende boekjaren aan twee van de drie onderstaande voorwaarden heeft voldaan.

  • de onderneming had een omzet hoger dan 12 miljoen euro
  • de onderneming had een balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro
  • de onderneming had meer dan 50 medewerkers in dienst (zzp’ers en uitzendkrachten niet meegeteld)

  * Ondernemingen zijn onder te verdelen in 4 categorieën: micro ondernemingen, kleine ondernemingen, middelgrote ondernemingen en grote ondernemingen. In onderstaande tabel wordt toegelicht wanneer een onderneming onder een categorie valt:

    Balanstotaal Netto-omzet Werknemers Accountantsverklaring
  Micro-onderneming ≤ €350.000,- ≤ €700.00,- < 10 Niet verplicht
  Kleine onderneming ≤ €6 miljoen,- ≤ €12 miljoen,- < 50 Niet verplicht
  Middelgrote onderneming ≤ €20 miljoen,- ≤ €40 miljoen,- < 250 Verplicht
  Grote onderneming > €20 miljoen,- > €40 miljoen,- ≥ 250 Verplicht

   

  Jaarrekening laten opstellen?

   

  Vul je gegevens in en ontvang tot 4 en vrijblijvende offertes van accountants.

   

  Gratis aanvragen >

   

  Hoe stel je een jaarrekening op?

  Elke onderneming met een rechtspersoonlijkheid (BV, VN, coöperatie, een stichting of een vereniging) moet volgens de wet jaarlijks een jaarrekening deponeren aan de Kamer van Koophandel. Dat klinkt eenvoudig, maar hoe groter de onderneming hoe uitgebreider het wordt en hoe meer tijd er in gaat zitten. 
  Je kan zelf de jaarrekening opstellen of  je kan de taak uitbesteden aan een boekhouder of accountant. Beide opties worden hieronder nader toegelicht:

  Zelf jaarrekening opstellen

  Een jaarrekening zelf maken kan met behulp van software programma’s. Het gevaar hiervan is wel dat de softwareprogramma’s veel geautomatiseerd opstellen. Wanneer je op deze manier zelf de jaarrekening samenstelt is het dus aan te raden om de output heel goed na te checken.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Voordelen zelf opstellen van de jaarrekening

  kosten besparen

  een goed beeld van de financiële situatie

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nadelen zelf opstellen van de jaarrekening

  kost tijd 

  output kan fouten bevatten

   

  Jaarrekening laten opstellen (uitbesteden)

  Een jaarrekening laten maken kan veel tijd kosten wanneer het een grotere onderneming betreft of wanneer er niet over de kennis beschikt hoe een jaarrekening op te stellen. In deze gevallen kiezen ondernemers er vaak voor het opstellen van de jaarrekening uit te besteden aan een boekhouder of accountant. Zij zorgen ervoor dat de jaarrekening compleet is en helemaal klopt. Ook zorgen zij ervoor dat de jaarrekening op tijd gedeponeerd wordt. 

  De kosten voor het laten opstellen van de jaarrekening liggen tussen de 450 en 1200 euro. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de onderneming.

  Voordelen jaarrekening laten opstellen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  bespaart tijd

  minder kans op boetes

   

  Nadelen jaarrekening laten opstellen

   

   

   

   

   

   

   

  kost geld

  minder inzicht in de financiële situatie

   

  Wanneer moet je de jaarrekening deponeren?

  Het bestuur van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap is verplicht binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op te stellen. De coöperatie, vereniging en stichting krijgen 6 maanden om de jaarrekening op te stellen.

  Het kan zich voordoen dat het bestuur meer tijd nodig heeft om de jaarrekening op te stellen. Hiervoor kunnen zij uitstel aanvragen. Een NV of BV krijgt maximaal 5 maanden uitstel. De coöperatie, vereniging en stichting krijgen maximaal 4 maanden uitstel. Elke rechtsvorm heeft dus maximaal 10 maanden na afloop van het boekjaar de tijd om de jaarrekening op te stellen.

  Nadat de jaarrekening is opgesteld en ondertekend is door het bestuur, moet deze worden vastgesteld door de aandeelhouders. Aandeelhouders hebben 2 maanden de tijd om de jaarrekening vast te stellen.
  Binnen 8 dagen nadat de jaarrekening is vastgesteld, moet de jaarrekening worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dit kan digitaal via de website van de KvK.

  Tijdlijn opstellen en deponeren van jaarrekening voor BV en NV:

   

  Tijdlijn opstellen en deponeren van jaarrekening voor coöperatie, vereniging en stichting:

  Consequenties

  Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening aan de KvK is strafbaar. Wanneer je de jaarrekening niet tijdig deponeert kan het Openbaar Ministerie een geldboete opleggen of een zaak tegen je starten bij de rechter.

   

  Jaarrekening laten opstellen?

   

  Vul je gegevens in en ontvang tot 4 en vrijblijvende offertes van accountants.

   

  Gratis aanvragen >

   

  Moet een zzp’er een jaarrekening opstellen?

  Als zelfstandige zonder personeel val je onder de ondernemingsvorm eenmanszaken. Als eenmanszaak ben je niet verplicht jaarlijks een jaarrekening te deponeren aan de KvK. Wel moet je als zzp’er elk jaar een balans en winst-verliesrekening opstellen, wat immers ook de basis vormt van een jaarrekening. Een zzp’er dient jaarlijks een balans en winst-verliesrekening op te stellen voor de aangifte van de inkomstenbelasting.

  Wanneer je als zzp’er een hypotheek of lening wil afsluiten, vragen ze wel naar de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar. Dit omdat de bank zekerheid wil over of jij de lening of hypotheek terug kan betalen. Wanneer je van plan bent binnen drie jaar een hypotheek of lening af te sluiten, is het verstandig om (ook als zzp’er) jaarlijks een jaarrekening op te stellen.

   

  Meer over boekhouding?

  Boekhouder
  Wat kost een boekhouder?
  Overstappen van boekhouder
  Boekhoudprogramma’s vergelijken

  Veelgestelde vragen

  Heb ik een jaarrekening nodig?

  Is jouw onderneming in de vorm van een BV, NV, coöperatie, stichting of vereniging, dan dien je jaarlijks een jaarrekening te deponeren aan de KvK. Eenmanszaken, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen hoeven geen jaarrekening te deponeren aan de KvK.

  Kan ik zelf een jaarrekening maken?

  Ja, het is mogelijk zelf een jaarrekening op te stellen. Wel wordt voor grotere bedrijven aangeraden het opstellen van de jaarrekening uit te besteden omdat tijd te besparen en zeker te weten dat het goed en tijdig ingeleverd wordt.

  Wanneer moet je een jaarrekening deponeren bij de KvK?

  Elke rechtsvorm heeft maximaal 10 maanden na afloop van het boekjaar de tijd om de jaarrekening op te stellen. Vervolgens hebben aandeelhouders 2 maanden de tijd de jaarrekening vast te stellen. Binnen 8 dagen nadat de jaarrekening is vastgesteld, moet de jaarrekening worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

  Offerte
  Average rating:  
   0 reviews