In het kort

Wat is een accountantsverklaring?

Met een accountantsverklaring wordt de  betrouwbaarheid van een jaarrekening bevestigt of ontkracht. Een accountantsverklaring is verplicht voor ondernemingen die twee opeenvolgende boekjaren aan minimaal 2 van de volgende criteria voldeden: de onderneming had een omzet hoger dan 12 miljoen euro, een balanstotaal van over de 6 miljoen euro en meer dan 50 werknemers in dienst.

 

Wat staat er in een accountantsverklaring?

Een accountantsverklaring is een verklaring waarin een accountant de betrouwbaarheid van een financieel verslag bevestigt of ontkracht. De accountantsverklaring is meestal gericht op de jaarrekening. Dit is een financieel verslag dat de meeste ondernemers aan het eind van een boekjaar aan de KvK moeten deponeren. De accountant controleert dan of de jaarrekening van de onderneming voldoet aan de wettelijke eisen en of de cijfers betrouwbaar zijn.

Er zijn 4 uitkomsten die een accountantsverklaring kan bieden, namelijk:

 • een goedkeurende accountantsverklaring, hierbij verklaart de accountant dat de financiële gegevens van een onderneming betrouwbaar zijn.
 • een accountantsverklaring met beperking, hierbij keurt de accountant de jaarrekening goed op uitzondering van één onderdeel, dit moet aangepast worden om een goedkeurende accountantsverklaring te ontvangen.
 • een accountantsverklaring met oordeelonthouding, hierbij kan de accountant de jaarrekening niet goedkeuren of afkeuren omdat hij of zij over te weinig informatie beschikt.
 • een afkeurende accountantsverklaring, hierbij keurt de accountant de volledige jaarrekening af omdat hij of zij de jaarrekening niet vertrouwt.

Het grootste deel van de jaarrekeningen krijgt een goedkeurende verklaring. Zonder goedkeurende accountantsverklaring kan de algemene vergadering de jaarrekening niet vaststellen en kan de jaarrekening niet gedeponeerd worden aan de KvK.


 

Accountantsverklaring nodig?

 

Vul je gegevens in en ontvang tot 4 en vrijblijvende offertes van accountants.

 

Gratis aanvragen >


 

Heb ik een accountantsverklaring nodig?

Niet alle ondernemingen zijn verplicht een accountantsverklaring aan hun jaarrekening toe te voegen. Alleen ondernemingen die twee opeenvolgende boekjaren aan minimaal 2 van de 3 onderstaande criteria voldeden zijn verplicht een accountantsverklaring aan hun jaarrekening toe te voegen.

De 3 criteria zijn:

 • de onderneming had een omzet hoger dan 12 miljoen euro
 • de onderneming had een balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro
 • de onderneming had meer dan 50 werknemers in dienst (excl. zzp’ers en uitzendkrachten)

Wanneer 1 of minder van deze criteria voor jou gelden, ben je niet verplicht een accountantsverklaring aan jouw jaarrekening toe te voegen. Wanneer 2 of meer van deze criteria voor jou gelden, ben je wel verplicht een accountantsverklaring aan jouw jaarrekening toe te voegen.

Soorten accountantsverklaringen

Er zijn 3 soorten accountantsverklaringen te onderscheiden: de samenstellingsverklaring, de beoordelingsverklaring en de controleverklaring. Een accountant kan een accountantsverklaring afgeven na ofwel de samenstelling, beoordeling of wettelijke controle van een financieel rapport. Alle 3 de soorten worden hieronder nader toegelicht:

De samenstellingsverklaring

Een samenstellingsverklaring wordt afgegeven wanneer een accountant het bestuur van een onderneming heeft geholpen bij het samenstellen van de jaarrekening. De accountant onderzoekt hierbij niet of de informatie die hij ontvangt uit het bestuur klopt. De accountant geeft bij de samenstellingsverklaring dus geen oordeel over de betrouwbaarheid van de jaarrekening maar helpt alleen met het opstellen ervan.
In de samenstellingsverklaring staat de volgende informatie:

 • inhoud van de opdracht
 • de taken van het bestuur bij het opstellen van de jaarrekening
 • de taken van de accountant bij het opstellen van de jaarrekening

De beoordelingsverklaring

Met een beoordelingsverklaring wordt door een accountant gecontroleerd of de jaarrekening een juist beeld schetst van de werkelijke situatie van een onderneming. Een beoordelingsverklaring dient als bewijs dat een accountant het financieel rapport heeft beoordeeld. De beoordelingsverklaring biedt echter minder zekerheid dan de controleverklaring. Daarom is deze verklaring niet geschikt voor ondernemingen die verplicht zijn een accountantsverklaring aan hun jaarrekening toe te voegen.

De controleverklaring

De controleverklaring is de meest uitgebreide verklaring en word gebruikt ter controle van een jaarrekening. Met een controleverklaring bevestigd of ontkracht een accountant dat de jaarrekening een betrouwbaar beeld geeft van de situatie bij de onderneming.

De controleverklaring is bedoeld voor degene die de jaarrekening in willen zien, zoals aandeelhouders, leveranciers of banken. Een controleverklaring geeft hen de zekerheid dat de jaarrekening gecontroleerd is en een juist beeld geeft van de financiële situatie. Zo kan een bank bijvoorbeeld een beslissing maken over het wel of niet afsluiten van een lening met de onderneming.
 

Accountantsverklaring nodig?

 

Vul je gegevens in en ontvang tot 4 en vrijblijvende offertes van accountants.

 

Gratis aanvragen >

 

Kosten accountantsverklaring 

Je laat een accountantsverklaring opstellen door een accountant. De kosten voor een accountantsverklaring zijn afhankelijk van een aantal factoren, namelijk: het soort accountant, het soort accountantsverklaring en de grootte van de onderneming. Alle factoren worden hieronder nader toegelicht:

Soort accountant

Er zijn twee soorten accountants: AA-accountants en een RA-accountants.
Een AA accountant heeft een HBO opleiding tot accountant gevolgd  RA accountants hebben een WO opleiding tot accountant gevolgd

Beide accountants hebben dezelfde bevoegdheden. Ze mogen dus beiden jaarrekeningen controleren en accountantsverklaringen verstrekken. Wel heeft een AA-accountant een controle nodig voordat de controleverklaring uitgereikt mag worden.

Een AA-accountant kost minimaal 70 euro per uur waar een RA-account meestal start vanaf 150 euro per uur.

Soort accountantsverklaring

Een samenstellingsverklaring is de meest goedkope verklaring die afgegeven wordt. Daarna komt de beoordelingsverklaring en daarna de controleverklaring. Het verschil in kosten tussen deze verklaringen komt voort uit het aantal uren werk dat er voor een verklaring nodig is. 

Een samenstellingsverklaring uitvoeren kost minder uren aan werk dan een controleverklaring en is daarmee dus ook goedkoper.

Grootte onderneming

Als laatste speelt de grootte van de onderneming een rol bij de kosten van een accountantsverklaring. Hoe groter de onderneming, hoe meer financiële informatie de jaarrekening bevat. Dit heeft als effect dat een accountant aan een grotere onderneming meer uren kwijt is de jaarrekening te controleren en hiervoor dus ook meer uren zal moeten rekenen.

Wat kost een accountantsverklaring mij?

Benieuwd naar wat een accountantsverklaring jou kost? Vul dan vrijblijvend je gegevens in op ons formulier. Op basis van jouw wensen matchen wij je aan een aantal accountantskantoren. Zij sturen je vervolgens een vrijblijvende offerte gevormd naar jouw wensen. Op deze manier kan je makkelijk een aantal accountantskantoren vergelijken en zelf besluiten met wie je in zee gaat. Vul nu je gegevens in en zorg dat jouw administratie op orde is!
 

 

Veelgestelde vragen

Wat is een accountantsverklaring?

Een accountantsverklaring is een verklaring waarin de accountant de betrouwbaarheid van een financieel verslag bevestigt of ontkracht. De accountantsverklaring is meestal gericht op de jaarrekening.

Heb ik een accountantsverklaring nodig?

Ondernemingen die twee opeenvolgende boekjaren aan minimaal 2 van de 3 onderstaande criteria voldeden zijn verplicht een accountantsverklaring aan hun jaarrekening toe te voegen.

 

De 3 criteria zijn:

 • de onderneming had een omzet hoger dan 12 miljoen euro
 • de onderneming had een balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro
 • de onderneming had meer dan 50 werknemers in dienst (excl. zzp’ers en uitzendkrachten)

Welke soorten accountantsverklaringen zijn er?

Er zijn 3 soorten accountantsverklaringen te onderscheiden: de samenstellingsverklaring, de beoordelingsverklaring en de controleverklaring.