Welke rechtsvorm past het beste bij mijn bedrijf?

Start vergelijken
  1. Home
  2. Boekhouder
  3. Welke rechtsvorm past het beste bij mijn bedrijf?
  10 mins leestijd

  Als je een bedrijf begint, kies je een rechtsvorm. Een rechtsvorm is de wijze waarop de onderneming wettelijk wordt gedefinieerd en welke regels, eisen en kenmerken daarbij gelden. Een rechtsvorm wordt daarom ook wel de ‘juridische jas’ van de onderneming genoemd. Er zijn in Nederland veel soorten rechtsvormen waar je uit kan kiezen. Daarom vinden startende ondernemers het vaak lastig om de juiste keuze te maken voor hun eigen bedrijf. Welke rechtsvorm past het best bij jouw situatie en waar moet je allemaal rekening mee houden? In dit artikel zoomen we in op alle rechtsvormen, zodat je goed geïnformeerd bent en de juiste keuze kan maken voor je eigen bedrijf.

  Liever direct offertes ontvangen van boekhouders die jou hierin kunnen adviseren? Vul dan ons formulier in en ontvang binnen 24 uur vrijblijvende offertes van specialisten bij jou uit de regio!

  Formulier >

  Welke rechtsvormen zijn er?

  Er zijn veel verschillende rechtsvormen waar je uit kan kiezen. Met betrekking tot deze rechtsvormen wordt er onderscheid gemaakt in natuurlijke personen en rechtspersonen. Natuurlijke personen zijn personen zoals jij en ik. Zo zijn een eenmanszaak, vennootschap onder firma en een commanditaire vennootschap in bezit van een natuurlijk persoon. Met een rechtspersoon wordt een organisatie bedoeld. Een rechtspersoon is dus geen mens. Is de rechtspersoon aansprakelijk? Ja! Het bedrijf wordt aansprakelijk gesteld in plaats van het individu. Daarom heeft een rechtspersoon een bestuur. Een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting zijn rechtspersonen.

  Hieronder wordt een tabel weergegeven met alle rechtsvormen en belangrijke bijbehorende aspecten.

  RechtsvormPersoonOprichtingseisenAansprakelijkheidVerplichtingenBelastingen
  EenmanszaakNatuurlijk persoonGeenZowel zakelijk als met privé vermogen aansprakelijkInschrijving KvKInkomstenbelasting

  Omzetbelasting
  Vennootschap onder firma (VOF)Natuurlijk persoonGeen. Wel wordt aangeraden om een samenwerkingscontract op te stellenZowel zakelijk als met privé vermogen aansprakelijkInschrijving KvKInkomstenbelasting

  Omzetbelasting
  Commanditaire vennootschapNatuurlijk persoonGeen. Wel wordt aangeraden om een samenwerkingscontract op te stellenZowel zakelijk als met privé vermogen aansprakelijkInschrijving KvKInkomstenbelasting

  Omzetbelasting
  Besloten vennootschap (BV)RechtspersoonNotariële akte

  Startkapitaal van €0,01
  Beperkt aansprakelijk (niet persoonlijk)Inschrijving KvK

  Jaarrekening opstellen

  Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  Inkomstenbelasting

  Omzetbelasting

  Vennootschapsbelasting

  Dividendbelasting
  Naamloze vennootschap (NV)RechtspersoonNotariële akte

  Startkapitaal van €45.000

  De onderneming moet minimaal 5 jaar bestaan. 

  Eigen vermogen en waarde van de aandelen > € 5 miljoen 

  Onderneming moet in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar winst hebben gemaakt.
  Beperkt aansprakelijk (niet persoonlijk)Inschrijving KvK

  Jaarrekening opstellen

  Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  Inkomstenbelasting

  Omzetbelasting

  Vennootschapsbelasting

  Dividendbelasting

  Het bovenstaande overzicht geeft je een globaal beeld van elke rechtsvorm. Hieronder zoomen we verder in op elke rechtsvorm en vertellen we welke voor -en nadelen eraan verbonden zijn:

  Gratis vergelijken, geen verplichtingen!

  Vul je wensen in en ontvang tot 4 verschillende offertes van installatie bedrijven en specialisten bij jou uit de regio.

  Formulier >

  Eenmanszaak

  Een eenmanszaak is voor een ondernemer de eenvoudigste rechtsvorm om op te richten. Bij deze rechtsvorm is er sprake van één eigenaar die verantwoordelijk is voor alle activiteiten en financiën van het bedrijf. Het starten van een eenmanszaak is eenvoudig en er zijn weinig formele vereisten waaraan voldaan moet worden.

  Voordelen

  De oprichting en administratie zijn relatief eenvoudig en goedkoop

  Geen startkapitaal vereist

  Volledige vrijheid om beslissingen te nemen, omdat er maar één eigenaar is

  De winst is volledig voor de eigenaar en hoeft niet gedeeld te worden


  Nadelen

  De eigenaar is persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden en verplichtingen van het bedrijf

  Beperkte groeimogelijkheden doordat het bij deze rechtsvorm lastig is om kapitaal aan te trekken

  Alle inkomsten van je onderneming worden belast in jouw personenbelasting

  Beperkte continuïteit. Zodra de eigenaar ziek is, wordt er niet gewerkt


  Al met al biedt een eenmanszaak veel vrijheid en is het een goede keuze voor startende ondernemers die alleen willen werken en hun eigen bedrijf willen runnen. Het is wel altijd nog mogelijk om van rechtsvorm te veranderen. Een logische stap is dat een eenmanszaak wordt omgezet in een besloten vennootschap. Benieuwd naar hoe dit werkt? Klik dan hier

  Tip: Vergeet niet tijdig je BTW-aangifte te doen. Wil je weten hoe je dat doet en waar je op moet letten? Klik dan hier.

  Vennootschap onder firma (VOF)

  Een vennootschap onder firma (VOF) is een rechtsvorm waarbij twee of meer personen samen een bedrijf runnen, in tegenstelling tot een eenmanszaak. Deze personen worden ‘vennoten’ genoemd. Bij een VOF zijn de vennoten gezamenlijk verantwoordelijk voor de activiteiten en financiën van het bedrijf. Elke vennoot brengt een bepaalde hoeveelheid kapitaal, kennis of arbeid in het bedrijf in.

  Voordelen

  De oprichting is eenvoudig en goedkoop

  Geen startkapitaal vereist

  De risico’s worden gedeeld tussen de vennoten

  Meer financiële slagkracht doordat er meerdere vennoten kapitaal kunnen inbrengen

  De kennis en vaardigheden van verschillende vennoten worden gecombineerd en er kan van meerdere netwerken geprofiteerd worden


  Nadelen

  Alle vennoten zijn met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de VOF

  De winst moet verdeeld worden

  Het delen van besluitvorming waardoor het lastiger kan zijn om tot consensus te komen


  Het kan voorkomen dat de samenwerking tussen vennoten niet soepel verloopt. Wij raden daarom altijd aan om vooraf een samenwerkingscontract op te stellen. Hierin kunnen onder andere afspraken worden gemaakt over de verdeling van winst en verlies, de inbreng van kapitaal en arbeid en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Mocht een vennoot niet naar behoren presteren dan kan je altijd op dit contract terugvallen.

  Een vof biedt veel mogelijkheden voor ondernemers die willen samenwerken met andere partners en hun kennis, kapitaal en vaardigheden willen combineren. Het is echter belangrijk om de persoonlijke aansprakelijkheid goed in overweging te nemen en duidelijke afspraken te maken met de andere vennoten.

  Gratis vergelijken, geen verplichtingen!

  Vul je wensen in en ontvang tot 4 verschillende offertes van installatie bedrijven en specialisten bij jou uit de regio.

  Formulier >

  Commanditaire vennootschap (CV)

  Een commanditaire vennootschap is een bedrijf met minimaal 2 vennoten. Er zijn bij een CV 2 soorten vennoten, namelijk beherende en stille vennoten. Een beherend vennoot heeft de dagelijkse leiding in het bedrijf en zorgt ervoor dat de operatie draaiende blijft. De stille vennoot is alleen financieel betrokken bij het bedrijf door kapitaal beschikbaar te stellen voor de CV. De stille vennoten bemoeien zich dan ook niet actief met het bedrijf en hebben dus geen zeggenschap, in tegenstelling tot aandeelhouders bij een bv. De stille vennoot mag officieel wel zeggenschap hebben, maar dit raden wij wel af. Verder wordt de stille vennoot niet privé aansprakelijk gesteld voor de schulden en fiscale verplichtingen van de CV, de beherende vennoot wel. De winst en verlies worden verdeeld onder de beherende vennoten, waarbij de stille vennoot alleen deelt in de winst.

  Voordelen voor de beherende vennoot:

  De oprichting en administratie zijn relatief eenvoudig en goedkoop

  Geen startkapitaal vereist

  De stille vennoot doet een kapitaalinjectie waardoor je zelf relatief weinig eigen vermogen in hoeft te brengen 

  Mogen zelf alle beslissingen maken zonder tussenkomst van de stille vennoot

  Belastingvoordelen


  Nadelen voor de beherende vennoot:

  Is persoonlijk aansprakelijk

  Het delen van besluitvorming waardoor het lastiger kan zijn om tot consensus te komen

  Beperkte groeimogelijkheden


  Voordelen voor de stille vennoot:

  De oprichting en administratie zijn relatief eenvoudig en goedkoop

  Geen startkapitaal vereist

  Deelt mee in de winst zonder persoonlijk aansprakelijk te zijn


  Nadelen voor de stille vennoot

  Heeft geen zeggenschap in het bedrijf

  Verlies van de investering mogelijk


  Een CV kan een goede rechtsvorm zijn voor ondernemers die op zoek zijn naar kapitaal zonder zeggenschap op te geven. Ook is dit een goede rechtsvorm voor investeerders die willen profiteren van de winstgevendheid van een onderneming zonder risico’s te dragen. Echter, zoals bij elke rechtsvorm, is het belangrijk om de voor- en nadelen zorgvuldig af te wegen voordat je een definitieve keuze maakt.

  Leestip: “Van eenmanszaak omzet naar Besloten Vennootschap”. Klik hier voor het artikel

  Besloten vennootschap (BV)

  Een besloten vennootschap (BV) is een rechtspersoon. De bestuurders en aandeelhouders zijn daarom in principe niet aansprakelijk met hun privévermogen voor eventuele schulden en andere verplichtingen. Je kan een BV zowel alleen als ook met anderen oprichten.

  Het kapitaal van een BV is anders vormgegeven dan bij natuurlijke personen, namelijk in aandelen. Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Hierdoor is de aandeelhouder mede-eigenaar van de onderneming. Wel zijn de aandelen van een BV niet vrij verhandelbaar. In hoeverre de aandeelhouder eigenaar is van de onderneming is afhankelijk van het percentage aandelen dat hij bezit. Het hebben van een aandeel geeft je ook stemrecht en in sommige gevallen ook het recht om mee te delen in de winst. Het aantrekken van kapitaal is hierdoor bij een BV relatief eenvoudig.

  De aandeelhouders zijn de hoogste macht bij een BV. De aandeelhouders bepalen het beleid via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en benoemen het bestuur van de BV. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de BV en is verantwoordelijk voor het management en de besluitvorming.

  Voordelen

  Beperkte aansprakelijkheid voor zowel de bestuurder als de aandeelhouder

  Een bv is een stabiele en betrouwbare rechtsvorm die door veel zakelijke partners wordt gewaardeerd

  Lagere winstbelasting in vergelijking met natuurlijke personen

  Relatief eenvoudig om aan kapitaal te komen

  Eventuele verkoop van de BV gemakkelijk

  Goede continuïteit van het bedrijf


  Nadelen

  De oprichting van een bv brengt notariële kosten met zich mee

  Jaarlijks moet vennootschapsbelasting worden betaald 

  Veel administratie vereist 

  Bij lage winst hoge belastingdruk

  Beperkte flexibiliteit doordat er rekening gehouden moet worden met de aandeelhouders

  Verplichte openbaarheid van informatie zoals jaarrekeningen


  Kortom, een BV is een goede rechtsvorm voor ondernemers die hun persoonlijke aansprakelijkheid willen beperken en die de stabiliteit en betrouwbaarheid van een rechtspersoon wensen. Wel moet er rekening gehouden worden met het feit dat een BV meer (administratief) werk met zich meebrengt.

  Gratis vergelijken, geen verplichtingen!

  Vul je wensen in en ontvang tot 4 verschillende offertes van installatie bedrijven en specialisten bij jou uit de regio.

  Formulier >

  Naamloze vennootschap (NV)

  Een naamloze vennootschap (NV) is een rechtsvorm waarbij het kapitaal is verdeeld in aandelen die wél vrij verhandelbaar zijn op de beurs, in tegenstelling tot een BV. Ook bij een NV zijn de eigenaren (aandeelhouders) van het bedrijf niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van het bedrijf. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag dat zij hebben ingelegd in de nv.

  Een NV wordt vaak opgericht om grote ondernemingen te structureren. Hier zijn strenge oprichtingseisen aan verbonden. Een NV wordt gekozen wanneer er veel kapitaal nodig is en waarbij de aandelen vrij verhandelbaar moeten zijn op de beurs. De aandelen van een NV worden namelijk op de effectenbeurs verhandeld, wat voor de onderneming meer mogelijkheden biedt om kapitaal aan te trekken.

  Voordelen

  Beperkte aansprakelijkheid voor zowel de bestuurder als de aandeelhouder. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag dat zij hebben ingelegd in de nv

  Eenvoudig om aan kapitaal te komen doordat de aandelen vrij verhandelbaar zijn

  Gestructureerde en transparante organisatiestructuur

  Sterke continuïteit


  Nadelen

  Hoge oprichtingskosten vanwege de complexiteit en de vele juridische eisen die een NV met zich meebrengt

  Hoge belastingdruk

  Veel administratie vereist 

  Weinig flexibiliteit vanwege de strikte regels en voorschriften en doordat er rekening gehouden moet worden met de aandeelhouders

  Verplichte openbaarheid van informatie zoals jaarrekeningen


  Oprichtingseisen

  – Notariële akte

  – Startkapitaal vereist van minstens €45.000

  – De onderneming moet minimaal 5 jaar bestaan

  – Eigen vermogen en waarde van de aandelen > € 5 miljoen 

  – Onderneming moet in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar winst hebben gemaakt


  Zoals je hierboven kan zien is het oprichten van een NV niet zomaar mogelijk. Je moet al een sterk winstgevend bedrijf hebben wil je deze rechtsvorm in overweging kunnen nemen. Een logische stap is om een eenmanszaak om te zetten in een BV en, mits je aan de eisen voldoet, daarna in een NV. 

  Boekhouder offerte

  Via Offerte.nl brengen we jou in contact met boekhouders door heel Nederland. Per regio hebben we alvast een selectie voor je gemaakt, zo hebben we een ruim aanbod van boekhouders in regio Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den haag

  Benieuwd naar wat een boekhouder voor jou kan betekenen in deze keuze? Vul dan nu ons formulier in en ontvang 4 gratis en op maat gemaakte offertes van erkende boekhouders bij jou uit de regio!

  Formulier >