Het belang van gedegen Financiële Administratie

Start vergelijken
  1. Home
  2. Boekhouder
  3. Alles wat je moet weten over Activa en Passiva in de Boekhouding
  4 mins leestijd

  In de wereld van de boekhouding zijn ‘activa’ en ‘passiva’ twee fundamentele begrippen. Deze termen vormen de basis van de balans, een van de belangrijkste financiële overzichten die worden gebruikt om de financiële gezondheid van je onderneming te visualiseren. In dit artikel bespreken we wat activa en passiva zijn, hoe ze verschillen van elkaar en waarom ze zo belangrijk zijn in de wereld van de boekhouding.

  Liever direct offertes ontvangen van boekhouders? Vul dan ons formulier in en ontvang binnen 24 uur vrijblijvende offertes van specialisten bij jou uit de regio!

  Start vergelijken >

  Wat zijn activa en passiva?

  Onder activa vallen de middelen en hulpbronnen die je bedrijf bezit en die waarde vertegenwoordigen. Activa zijn simpelweg de bezittingen van een onderneming. 
  Onder passiva verstaan we de financiële verplichtingen en schulden van een bedrijf. Passiva vertegenwoordigt de bronnen waaruit een bedrijf haar activa financiert. Passiva zijn dus de schulden van een onderneming. Als je de balans juist hebt opgesteld staan, zijn de Activa en Passiva gelijk.

  Wat valt er onder ‘activa’?

  Activa bestaat uit:

  Materiële vaste activa

  Onder vaste activa verstaan we de langdurige tastbare bezittingen van je bedrijf die naar verwachting langer dan één jaar in je bedrijf zullen blijven. Het gaat om bezittingen die worden gebruikt in de bedrijfsvoering, maar niet verhandeld worden.
  Voorbeeld: Grond, gebouwen, machines, bedrijfswagens en inventaris

  Immateriële vaste activa

  Dit zijn niet-tastbare bezittingen van je bedrijf die waarde vertegenwoordigen. Deze activa zijn nodig om te produceren én gaan meerdere productieprocessen mee. 
  Voorbeeld: Vergunningen, licenties, octrooien en patenten

  Gratis vergelijken, geen verplichtingen!

  Vul je wensen in en ontvang tot 4 verschillende offertes van installatie bedrijven en specialisten bij jou uit de regio.

  Formulier >


  Vlottende activa

  De vlottende activa zijn de bezittingen van je bedrijf die je gemakkelijk kan omzetten in contant geld. Doorgaans worden deze bezittingen binnen een jaar omgezet.
  Voorbeeld: Voorraad en debiteuren

  Liquide middelen

  De liquide middelen van je onderneming verwijst naar al het geld dat je bedrijf heeft. Zowel in de kas als op de bankrekening van je onderneming.

  Wat valt er onder ‘passiva’?

  Passiva bestaat uit:

  Eigen vermogen 

  Eigen vermogen op de balans vertegenwoordigt het kapitaal dat toebehoort aan de eigenaren of aandeelhouders van een bedrijf.
  Voorbeeld: Gestort kapitaal vanuit eigenaren of aandeelhouders, reserves en voorzieningen

  Lang vreemd vermogen

  Het lang vreemd vermogen, ook wel bekend als langlopende schulden, verwijst naar de financiële verplichtingen van je bedrijf met een looptijd die langer is dan één jaar.
  Voorbeeld: Bankleningen, hypothecaire leningen en onderhandse leningen

  Kort vreemd vermogen

  Onder kort vreemd vermogen verstaan we de financiële verplichtingen van je bedrijf met een looptijd die korter is dan één jaar.
  Voorbeeld: Crediteuren, rekening courant en belastingen

  Gratis vergelijken, geen verplichtingen!

  Vul je wensen in en ontvang tot 4 verschillende offertes van installatie bedrijven en specialisten bij jou uit de regio.

  Formulier >  Hieronder zie je hoe de bovenstaande posten in een balans zijn verwerkt

  Activa (debet)Passiva (credit)
  Vaste activaEigen vermogen
  GebouwenAandelenkapitaal
  MachinesReserves
  Vlottende activaLang vreemd vermogen
  VoorraadHypothecaire lening
  Debiteuren
  Liquide middelenKort vreemd vermogen
  KasCrediteuren

  Belang van activa en passiva op de balans

  De activa en passiva vormen een zeer belangrijk financieel overzicht voor zowel je eigen bedrijf als voor investeerders. Het belang van activa en passiva kan als volgt worden samengevat:

  Financiële positie 

  Activa en passiva vormen samen de financiële positie van je bedrijf. Dit helpt bij het beoordelen van de solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit van je bedrijf. Dit zijn indicatoren waarmee je snel kunt checken hoe financieel gezond jouw onderneming is. Dit worden ook wel kengetallen genoemd. Voorbeelden van kengetallen zijn:

  • De rentabiliteit meet de winst die een bedrijf maakt per geïnvesteerde euro. Hierdoor kan je meten of je marge hoog genoeg is en kan je kijken hoe jij presteert in vergelijking met je concurrenten.
  • De solvabiliteit toont aan of je onderneming op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 
  • De liquiditeit geeft juist weer of een onderneming op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Een goede liquiditeit zorgt voor financiële stabiliteit en voorkomt financiële problemen op de korte termijn

  Het begrijpen van kengetallen is belangrijk omdat het inzicht biedt in de financiële prestaties en gezondheid van je bedrijf. Hierdoor kunnen weloverwogen beslissingen worden genomen.


  Informatie voor investeerders

  Voor investeerders zijn activa en passiva belangrijke indicatoren. De indicatoren helpen investeerders te begrijpen hoe het bedrijf zijn middelen inzet en hoe het is gefinancierd. Dit helpt investeerders om het risico en rendement te beoordelen voor een eventuele investering.

  Sturing en besluitvorming

  Bedrijven gebruiken activa en passiva om strategische beslissingen te nemen omtrent investeringen, financieringen en de bedrijfsvoering. Een goed inzicht in de financiële structuur stelt managers in staat om weloverwogen beslissingen te nemen voor de koers van het bedrijf 

  Nu je weet wat activa en passiva inhouden en waar het op de balans komt te staan, kan je je eigen financieel overzicht opstellen. Heb je hier toch nog wat hulp bij nodig? Vraag dan vrijblijvende offertes bij ons op van erkende boekhouders bij jou uit de regio. Vergelijk en kies de partij waar jij een goed gevoel bij hebt!

  Start vergelijken >