Rouwberichten onderzoek

Start vergelijken
  1. Home
  2. Uitvaart
  3. Rouwadvertentie onderzoek
  2 mins leestijd

  In ons land met ruim 17 miljoen inwoners hebben we dagelijks te maken met mensen die te komen overlijden. Gemiddeld overlijden er 420 mensen per dag. Dit zijn jonge mensen, oude mensen, mannen en vrouwen, uit verschillende culturen en gebieden in Nederland. Wij van Offerte.nl wilden weten hoe mensen na een overlijden afscheid nemen van elkaar. Dit hebben we gedaan door meer dan 11.500 rouwberichten uit kranten vanuit heel Nederland te analyseren.

  Analyse familieberichten

  Bij de opmaak van een rouwbericht proberen de nabestaanden hun gevoelens in een aantal zinnen te omvatten. Dit doen ze door terug te kijken op het leven van de overledene en zijn/haar karakter te omschrijven. We hebben in de analyse gekeken naar welke woorden het meest worden gebruikt.

  • Karakters van de overledene worden het vaakst door nabestaanden omschreven als lief (39%) en zorgzaam (15%)
  • Nabestaanden kijken bijna net zo vaak verdrietig (23%) als dankbaar (19%) terug op het overlijden van een persoon.
  • In 18% van de rouwberichten worden positieve woorden als ‘trots’, ‘bewondering’ en ‘vrolijk’ genoemd
  • 15% van alle uitvaarten is in besloten kring
  • 8% van alle overlijdens komt als onverwacht
  • De meest gevraagde bloemen op de uitvaart zijn rozen, gevolgd door veldbloemen en zonnebloemen
  • Bij 3% van alle uitvaarten wordt gevraagd om geen bloemen mee te nemen
  • 16% van alle rouwberichten worden geplaatst nadat de uitvaart heeft plaatsgevonden

  Psalmen

  Veel nabestaanden halen steun uit religieuze (bijbel)teksten in de vorm van psalmen. In de analyse hebben we gekeken welke psalmen het meest worden geciteerd. De volgende psalmen zijn het meest populair in Nederlandse rouwberichten;

  Psalmen

  Donaties rondom uitvaarten

  In sommige gevallen vragen nabestaanden om, uit naam van de overledene, een donatie te doen aan een gespecificeerd goed doel. In 3,8% van de rouwberichten werd er opgeroepen tot een donatie aan een goed doel. Uit de analyse van alle berichten werden er 65 verschillende goede doelen genoemd. Dit waren de 10 meest populaire:

  Goede doelen

  Tarieven plaatsen familiebericht

  kranten1
  kranten2

  Methoden van onderzoek

  Met behulp van afbeelding-naar-tekst-software zijn ruim 11.500 rouwberichten uit diverse dagbladen, regio’s en (recente) publicatie momenten geanalyseerd. Uiteraard zijn alle persoonsgegevens hierbij achterwege gelaten en is de analyse geanonimiseerd uitgevoerd. Voor de kostenvergelijking zijn de tarieven opgevraagd bij ruim 90 regionale en landelijke kranten en (dag-/ week-) bladen met een oplage van minimaal 15.000 exemplaren.

  Lees meer over:

  Offerte
  Average rating:  
   0 reviews