Omgangsregeling vader

Start vergelijken
  1. Home
  2. Mediation
  3. Omgangsregeling vader? Rechten van vader na scheiding
  3 mins leestijd

  Samen met je partner tot een omgangsregeling voor de vader komen? Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die jullie helpt om tot afspraken te komen waar beide partijen tevreden mee zijn. Vraag nu gratis en vrijblijvend offertes op.

  Als partners besluiten te scheiden, dan moet er worden vastgelegd hoe de zorgregeling van de kinderen is geregeld. De ouders kunnen kiezen voor een gelijkwaardige situatie waarbij het kind evenveel tijd bij de vader als moeder is. Dit wordt co-ouderschap genoemd. De praktijk laat vaak een andere regeling zien. In de meeste gevallen komt het voor dat het kind voornamelijk bij één van de ouders blijft. De meest ideale situatie zou zijn als beide ouders nog steeds goed door één deur kunnen. Helaas is het zo dat dit meestal niet het geval is.

  Als de situatie op deze manier is geëscaleerd, dan is het handig om een specialist in te schakelen. Een mediator kan ervoor zorgen dat de belangen van alle partijen worden behartigd. Er wordt vervolgens een ouderschapsplan opgesteld, waarin er ook een omgangsregeling voor de vader wordt vastgesteld.

  Bezoekrecht vader

  De vader heeft juridisch gezien recht op omgang met het kind. Dit is zelfs het geval als de biologische vader het kind niet erkend. In een ouderschapsplan staan de afspraken die gemaakt zijn tussen beide ouders. De afspraken die gemaakt zijn op het gebied van bezoekrecht verschillen vaak per situatie, omdat ieder gezin anders in elkaar zit. Als er onderling geen afspraken gemaakt kunnen worden voor het bezoekrecht van de vader, dan kan er een verzoek ingediend worden bij de rechter. Er wordt dan gekeken naar de belangen van het kind, maat ook de belangen van de ouders.

  Mediator voor omgangsregeling

  Als beide ouders lastig samen tot een oplossing komen voor de omgangsregeling van het kind, dan kan het handig zijn om een mediator in te schakelen. De mediator is een tussenpersoon die de onafhankelijk naar de situatie kijkt als het op ouderlijk gezag aankomt. Op deze manier zullen beide partijen zich vertegenwoordigt voelen, omdat de mediator zorgt voor een omgangsregeling die in balans is. De mediator kan vervolgens het ouderschapsplan opstellen waar beide ouders zich aan dienen te houden. Een vereiste voordat er samengewerkt kan worden met een mediator is dat beide ouders achter de mediation staan.

  omgangsregeling vader

  Rechten van de vader na scheiding

  Er zijn een aantal rechten die je als vader hebt na de scheiding van de partner. Eén van deze rechten is bijvoorbeeld dat de afspraken die gemaakt zijn altijd gewijzigd mogen worden. Denk hierbij aan als er één partner minder is gaan verdienen ten opzichte van de partneralimentatie die moet worden afgestaan. Er kan ook gedacht worden aan een wijziging dat het kind aangeeft, zoals wisselen van woonplaats van moeder naar vader. Er is al eerder verteld dat de vader altijd het recht heeft om zijn kind te zien. Er zijn een aantal uitzonderingen op dit recht.

  Dit geldt als de lichamelijke of geestelijke ontwikkeling van het kind dit ten nadelen brengt. Het recht vervalt ook als de vader ongeschikt is voor omgang met het kind. Als er andere zwaarwegende belangen in conflict raken zal het recht ook te komen vervallen. Zodra het kind 12 jaar of ouder is en zelf bezwaren heeft, dan geldt dit als uitzondering.

  Rechten als vader

  De biologische vader of juridische vader heeft vrijwel altijd het bezoekrecht om het kind te blijven zien. Als beide ouders er samen niet uit komen dan kan er hulp gevraagd worden aan een mediator. Deze specialist zal de belangen van alle partijen behartigen, zodat er duidelijke en eerlijke afspraken gemaakt worden. Er zijn een aantal uitzonderingen, maar zolang daar niet aan wordt voldaan zal er altijd bezoekrecht zijn. Mocht er een partij zijn die zich niet aan de afspraak houdt dan kan er juridische stappen gemaakt worden.

  Hoe wij jou kunnen helpen?

  Een scheiding is heel emotioneel. Een mediator zorgt ervoor dat er een oplossing komt waar beide partijen partijen zich in kunnen vinden, zowel de moeder als vader. Vraag nu gratis en vrijblijvende offertes aan door het formulier in te vullen.