Kinderalimentatie berekenen

Start vergelijken
  1. Home
  2. Mediation
  3. Kinderalimentatie berekenen? Zo werkt alimentatie voor een kind
  5 mins leestijd

  Cruciaal tijdens en na een scheiding is duidelijkheid. Vragen zoals: ‘Wie gaat waar wonen?’ en ‘Wie heeft recht op wat?’ kunnen onduidelijkheid voortbrengen en onduidelijkheid moet voorkomen worden. Kinderalimentatie is een onderwerp waar dus duidelijkheid over moet zijn. Wij begrijpen dit en willen doormiddel van dit artikel duidelijkheid brengen in hoe de kinderalimentatie wordt berekend. Kinderalimentatie berekenen hoeft niet moeilijk te zijn, mits je weet hoe het werkt.

  Inhoudsopgave

  welke partner betaald?

  Na de scheiding zullen kinderen meestal bij één van de ouders gaan wonen. De ouder waar de kinderen bij wonen, de ‘verzorgende ouder’, heeft recht op bijstand van de ‘niet-verzorgende ouder’. Die bijstand wordt ook wel de kinderalimentatie genoemd en is wettelijk verplicht. Op deze manier wordt de ‘verzorgende ouder’ financieel bijgestaan. Hoe hoog deze financiële bijstand is, verschilt per situatie. Elke gezinssituatie is anders en daardoor kan er geen vast bedrag gekoppeld worden aan de kinderalimentatie. Kinderen tot 21 jaar hebben recht op kinderalimentatie, tenzij het kind zijn eigen levensonderhoud niet kan regelen, dan zal kinderalimentatie langer van toepassing zijn. Bij zulke uitzonderlijke situaties kan gedacht worden aan gezinssituaties met kinderen die een beperking hebben.

  Hoe hoog is de kinderalimentatie?

  Kinderalimentatie kan door de ouders zelf bepaald worden, mits beide partijen akkoord gaan met het overeengekomen bedrag. Als ouders zelf niet tot een bedrag kunnen komen, dan kan er een mediator ingehuurd worden. Een mediator helpt bij het begeleiden van een conflict tussen twee of meerdere partijen. De tussenpersoon helpt de ouders om tot een fatsoenlijk bedrag te komen voor het kind. Uiteindelijk bepaalt de rechter hoe hoog de kinderalimentatie is.

  Om een duidelijker beeld te krijgen van de hoogte van de kinderalimentatie, wordt er gekeken naar het Tremarapport. Dit rapport beschrijft de normen en richtlijnen die worden gehanteerd bij de vaststelling van de kinderalimentatie. In dit rapport worden meer dan 100 wettelijke feiten die van toepassing zijn, besproken. Om toch duidelijkheid te krijgen hoe de kinderalimentatie wordt berekend, zullen de belangrijkste aspecten kort toegelicht worden.

  Er wordt gedacht aan de volgende aspecten bij de berekening van de kinderalimentatie:

  1. Als eerst wordt er gekeken hoe groot de draagkracht is van de ouders. Het kan voorkomen dat de ‘niet-verzorgende ouder’ meer verdient dan de ‘verzorgende ouder’. De ene ouder kan dan meer financiële steun leveren aan de kinderen en is dan ook verplicht om meer bij te dragen.

  2. Ten tweede wordt er gekeken naar de behoefte van het kind dat de alimentatie ontvangt. Er zijn kinderen die meer verzorging nodig hebben en hier wordt de alimentatie dus ook op gekalibreerd. Deze twee factoren bepalen samen de hoogte van de kinderalimentatie. Naast kinderalimentatie bestaat er ook zoiets als partneralimentatie.

  Kinderalimentatie 2019

  Elk jaar kan de kinderalimentatie veranderen op basis van de jaarlijkse stijging of daling van de lonen. In 2019 steeg de kinderalimentatie landelijk met 2 procent. Dit bedrag wordt elk jaar op 1 januari aangepast met een percentage die de Minister van Justitie en Veiligheid vaststelt, deze functie wordt op dit moment gevuld door Ferdinand Grapperhaus. De aanpassing die meneer Grapperhaus doorvoert, wordt ook wel de indexering van alimentatie genoemd. Deze indexering wordt elk jaar opnieuw berekend door het Centraal Bureau van Statistiek (CBS).

  De hoogte van de kinderalimentatie wordt dus gebaseerd op inkomen. Als een exact bedrag van de kinderalimentatie nodig is, dan wordt er aangeraden om het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) in te schakelen. Het kost 50 euro om een volledige berekening te ontvangen van de kinderalimentatie. Het is goedkoper om zelf de kinderalimentatie te bepalen, maar door een scheiding wordt het bespreken van geldzaken heel lastig.

  Door gebruik te maken van een echtscheidings mediator, wordt het bespreken van de kinderalimentatie makkelijker en simpeler. Volgens de behoeftetabel van rechtspraak.nl is het maximale bedrag van de kinderalimentatie 830 euro per maand voor één kind. Het minimale kinderalimentatie bedrag is 55 euro per maand voor één kind. Dit komt voor als er sprake is van een minimaal inkomen. Het gezinsinkomen is in dit geval dan lager dan netto 1000 euro per maand.

  Welke kosten vallen onder kinderalimentatie?

  Onder kinderalimentatie vallen alle kosten van het kind. Eten en drinken, schoolkosten, kleedgeld, zakgeld, zorgkosten, kosten bij sportverenigingen ect. Bij kinderen die ouder dan 18 jaar zijn, komen veel studiekosten kijken. Een deel van deze kosten kan worden bedekt door de kinderalimentatie. Als het kind zelf werkt, dan is er objectief gezien minder behoefte naar kinderalimentatie en zal de hoogte van de kinderalimentatie ook minder zijn. Hoe hoger de behoefte van het kind, hoe hoger de kinderalimentatie.

  Lees ook:partner uitkopen bij scheiding

  Kinderalimentatie aftrekbaar?

  Ouders die kinderalimentatie krijgen, hoeven dit niet bij de belastingdienst op te geven als inkomsten. Over kinderalimentatie hoeft namelijk geen inkomstenbelasting betaald te worden. Verder is kinderalimentatie niet meer fiscaal aftrekbaar voor de ouder die de alimentatie moet betalen.

  Betaal niet teveel

  Kinderalimentatie berekenen is eigenlijk niet zo moeilijk. Hoeveel extra inkomen is er nodig voor de verzorgende ouder om de kosten van de kinderen op te vangen? Door wetten en regels begeeft kinderalimentatie zich in een grijs gebied. Dit zorgt voor onduidelijkheid en dat is het laatste wat een echtpaar in een scheiding nodig heeft.

  Een mediator is een onafhankelijke partij die met een oplossing weet te komen. Zo wordt er samen met de partijen gekeken wat het beste is voor de kinderen. Kinderalimentatie berekenen hoort hierbij. Door het formulier in te vullen ontvang je vrijblijvende offertes van mediators en kan je zelf beslissen of je een mediator wil inschakelen.