Invloed van een scheiding op een kind

Start vergelijken
  1. Home
  2. Mediation
  3. Een scheiding van de ouders heeft invloed en gevolgen op het kind
  6 mins leestijd

  Als ouders uit elkaar gaan, ontstaat er vaak een moeilijke situatie voor de kinderen. Regelmatig komt het voor dat ouders op een vervelende manier gaan scheiden, waarbij ruzies en verwijten de boventoon voeren. De kinderen merken dit zeer snel en kunnen zich schuldig gaan voelen. Als de kinderen de scheiding niet goed verwerken, kan dit grote psychische gevolgen voor een kind hebben. Zorg daarom dat je de echtscheiding met je ex-partner op een zo vriendschappelijk mogelijke manier regelt. Een mediator kan hierbij helpen.

  Welke invloed heeft de scheiding op het kind?

  De invloed van een scheiding op een kind is groot. Niet alleen verandert de vertrouwde situatie waarin het kind opgroeit, ook moet het kind bijvoorbeeld heen en weer gaan reizen tussen beide ouders. Het kan ook voorkomen dat een van de ouders naar een andere stad verhuist, waardoor het kind ook gedwongen wordt om in een nieuwe woning, op een nieuwe school en met nieuwe vriendjes op te groeien.

  De inkomsten van beide ouders veranderen daarbij, waardoor er in veel gevallen meer gewerkt moet worden. Het kind krijgt hierdoor minder aandacht dan voorheen. Dit zorgt ervoor dat de ouders minder praten met het kind over de scheiding. Bovendien is het voor het kind vaak moeilijk te accepteren dat een van de ouders of allebei een nieuwe relatie aangaan. Het kind heeft dan vaak het gevoel dat de ouder wordt vervangen.

  Een echtscheiding zorgt vaak voor boosheid en verdriet bij het kind. Ook komen angst en eenzaamheid veel voor. Daarnaast speelt het loyaliteitsconflict een rol. Het kind voelt zich vaak onder druk gezet om te kiezen tussen de ouders. Dit zorgt voor een innerlijke strijd.

  Beste leeftijd voor het kind om te scheiden

  Scheiden staat nooit op de planning, vooral niet als je samen een kind hebt. Echter, als de relatie op is, is er geen andere optie dan een scheiding. Welke invloed een scheiding op het kind heeft, heeft veel met de leeftijd van het kind te maken. Op welke leeftijd is de invloed van een scheiding op het kind extra moeilijk, wat zijn de gevolgen van scheiding voor het kind op latere leeftijd en wat valt er precies te verwachten?

  Kinderen jonger dan twee jaar
  Het effect van een scheiding bij kinderen jonger dan twee jaar is vrijwel niet negatief. Uiteraard zal het kind opgroeien met gescheiden ouders, maar doordat het niet beter weet, is het kind meteen aan de situatie gewend. Vanaf twee jaar onthouden kinderen hun omgeving wel. Ook veranderingen merken ze snel op, vooral op emotioneel gebied. Zo merkt het kind bijvoorbeeld dat een van de ouders waaraan het gehecht is niet meer thuiskomt. Ondanks dat het kind niet precies begrijpt wat er aan de hand is, doet dit wel iets met zijn of haar emoties.

  Ouder dan drie jaar
  De invloed van een scheiding op een kind dat ouder is dan drie jaar, is het zwaarst voor kinderen rond 11 jaar. Op dat moment beseft het kind wat de relatie tussen zijn ouders inhield. Ook is het kind op dat moment niet alleen aan de ouders als persoon gewend, maar ook aan het gehele idee van een familie. Bovendien zijn kinderen van 11 jaar in een fase waarin ze graag onafhankelijk willen worden. Ze zijn daarom erg met zichzelf bezig. Hierdoor kan het gebeuren dat zij hun verdriet en woede naar binnen keren en opkroppen.

  Net voor de puberteit
  De invloed van een scheiding op het kind net voor de puberteit leidt vaak ook tot negatieve psychische gevolgen. Vlak voor de puberteit vervult immers een van de ouders zijn of haar rol niet meer. De scheiding zorgt ervoor dat er minder contact is met een ouder. Hierdoor kan het kind het idee krijgen dat hij iets van zichzelf mist. Doordat het kind zich in de steek gelaten voelt, vraagt het zich automatisch af waarom de ouder niet meer van haar of hem houdt. De invloed van de scheiding op het kind is hierbij vaak groot.

  Gevolgen scheiding kind op latere leeftijd
  Bij tieners verandert alles in hun leven enorm. De kinderen ontwikkelen zich tot onafhankelijk individuen en gaan over alles kritisch nadenken. De gevolgen van scheiding voor een kind op latere leeftijd zijn daarom minder dramatisch. Kinderen begrijpen de scheiding vaak sneller en kunnen het beter accepteren. In sommige gevallen zijn ze zelfs blij dat de scheiding plaatsvindt, omdat zij al lang doorhebben dat de relatie niet vlekkeloos verloopt.

  Het verbeteren van de thuissituatie

  De invloed van een scheiding op een kind hoeft niet altijd nadelig te zijn. Vaak is de echtscheiding op zich niet datgene wat de kinderen het meest schaadt. De conflicten en constante spanningen in huis zorgen voor psychische problemen die een groot effect op de kinderen kunnen hebben. De echtscheiding maakt een einde aan deze spanningen in huis. Over het algemeen zijn de gevolgen van scheiding voor een kind op latere leeftijd dat zij zich vrij snel kunnen herstellen.

  Gemiddeld duurt het een jaar voordat de kinderen aan de nieuwe situatie gewend zijn. Het is gedurende deze tijd wel van belang dat de ouders samen blijven werken en de belangen van het kind vooropzetten. Voor een ouder of volwassen kind kost het nog minder tijd om het emotioneel te verwerken.

  Begeleiding door een mediator bij de echtscheiding

  Niet alleen voor jou en je ex-partner, maar ook voor de kinderen is het van belang dat de echtscheiding op een respectvolle manier verloopt. Als je veel ruzie met je ex-partner hebt, is het lastiger voor de kinderen. Een mediator kan ertoe bijdragen dat de scheiding op een vreedzame wijze plaatsvindt. Zo kan een mediator ondersteunen bij de afspraken die je samen met je ex-partner maakt over de kinderen.

  Wordt het bijvoorbeeld een co-ouderschap, of neemt een van de ouders alle taken op zich? Samen komen jullie dan tot een goede regeling in het ouderschapsplan. Ook kan een mediator ondersteuning en hulp bieden bij het uitleggen van de scheiding aan het kind.

  Een mediator helpt bij een soepele afwikkeling en denkt mee over belangrijke aspecten zoals partneralimentatie en kinderalimentatie.

  Werkwijze mediator

  Als je er met je ex-partner niet meer uitkomt, biedt een mediator uitkomst. Een mediator is een onafhankelijke partij die samen met jullie het onderhandelingsproces bevordert. Zo zorgt de mediator ervoor dat de communicatie op gang blijft. Daarbij komen alle partijen aan het woord en krijgt iedere partij evenveel spreektijd. De relevante standpunten en belangen van beide partijen worden in kaart gebracht.

  Zo wordt duidelijk waar het probleem precies ligt. De mediator zorgt er daarnaast voor dat er naar elkaar geluisterd wordt, zodat het wederzijdse begrip groeit. Vervolgens is het de bedoeling dat de partijen tot een oplossing komen waar iedereen zich in kan vinden.

  Hoe Offerte.nl u kan helpen

  Het kan vrij lastig zijn om een goede mediator in jouw regio te vinden. Offerte.nl brengt je in contact met mediators in de buurt. Vervolgens is het aan jou om de meest geschikte mediator uit te kiezen. Vul nu je gegevens op het contactformulier in en wij gaan voor jou aan de slag!

  Offerte
  Average rating:  
   0 reviews