Veelgestelde vragen rondom een erfenis.

Start vergelijken
  1. Home
  2. Uitvaart
  3. Veelgestelde vragen rondom een erfenis.
  5 mins leestijd

  In dit artikel geeft Offerte.nl antwoord op de meest voorkomende vragen rondom een erfenis.

  Wat is een erfenis?

  Een erfenis (ook wel nalatenschap genoemd) wordt achtergelaten door een overledene. Het omvat alle bezittingen en schulden van diegene. De erfenis gaat naar de (wettige) erfgenamen. Het kan om geld gaan, een woning maar ook de hypotheek of het doorlopend krediet behoren tot de erfenis.

  Wat gebeurt er met de woning?

  De woning wordt of bewoond door een erfgenaam, of verkocht. Als de woning wordt bewoond dan moet diegene de anderen uitkopen. Als de woning wordt verkocht dan wordt het geld gedeeld. Let op dat je mogelijk erfbelasting moet betalen. Als het een huurwoning betreft dan moet het huis worden opgeleverd in oorspronkelijke staat.

  Hoe zit het met de erfbelastingen?

  Erfbelastingen spelen een belangrijke rol bij een erfenis. Binnen vier maanden na het overlijden krijg je een aangifteformulier inkomstenbelasting toegestuurd. Er moet belasting betaald worden over de inkomsten van het lopende jaar. De betaalde inkomstenbelasting mag je in mindering brengen. Binnen acht maanden na het overlijden moet de belasting zijn voldaan tenzij uitstel is aangevraagd.

  Over de erfenis wordt ook belasting betaald. Als het om een partner gaat dan is er een hoge vrijstelling (€643.194) en hoeft er meestal niks te worden betaald. Gaat het om een ouder dan geldt er maar een vrijstelling van €20.371. In dat geval is er erfbelasting verschuldigd. Over de tarieven en vrijstellingen lees je hier meer. Je kunt daar ook de erfbelasting berekenen. De belasting over de waarde van een woning wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van het jaar van overlijden of het jaar erna. Dat mag zelf worden gekozen dus kies voor de laagste waarde zodat je geld bespaart.

  Hoe weet ik wie de erfgenamen zijn?

  De nalatenschap wordt afgehandeld door de erfgenamen zoals genoemd in het testament. Een testament is een akte die is opgesteld door de overledene met behulp van een notaris. Dit wordt in een register (CTR – Centraal Testamentenregister). Het testament kan (schriftelijk) worden opgevraagd door elke notaris met een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister.

  erfenis faq

  Als er geen testament is wie krijgt dan de erfenis?

  Als er geen testament is opgesteld dan wordt de wettelijke verdeling van de erfenis gevolgd volgens het erfrecht. Dit houdt in dat de echtgenoot of geregistreerd partner de gehele erfenis krijgt. Als er kinderen zijn dan hebben die wel recht op hun deel van de erfenis – het wettelijk erfdeel. Zij krijgen dit pas na het overlijden van de echtgenoot of partner. De erfenis wordt op papier in geld omgezet en verdeeld over de partner en het aantal kinderen.

  Volgens het erfrecht krijgen ze tot die datum een zogenaamde vordering op de erfenis. De partner heeft dus een schuld aan de kinderen. De Belastingdienst geeft rekenvoorbeelden over de wettelijke verdeling van een erfenis.

  Moet ik de erfenis aanvaarden?

  Nee, je bent zeker niet verplicht de erfenis te aanvaarden. Je hebt drie opties volgens de Rijksoverheid:

  Zuiver aanvaarden

  Hiermee aanvaard je alle bezittingen en schulden.

  Beneficiair aanvaarden

  Je aanvaardt de erfenis maar je bent niet aansprakelijk voor schulden. Je mag niks van de bezittingen gebruiken of verkopen tot de schulden voldaan zijn.

  Verwerpen

  Verwerpen houdt in dat je de erfenis afwijst. Je hebt er dan niks meer mee te maken. Het kan zijn dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen. Dan moet je goed nadenken over de keuze want je mag de persoonlijke spullen ook niet hebben.

  Je hebt drie maanden de tijd om een keuze te maken.

  Wie handelt de erfenis af?

  In het testament kan een executeur-testamentair worden aangewezen die de taak krijgt toegewezen. Is dat niet het geval dan kunnen de erfgenamen deze taak op zich nemen. Het is verstandig om één persoon aan te wijzen met volmacht die de erfenis afhandelt.

  Wat is een verklaring van erfrecht?

  Als iemand overlijdt dan worden de bankrekeningen bevroren, tenzij het gaat om een en/of rekening. Om dit ongedaan te maken dien je een verklaring van erfrecht te overhandigen ter bewijs. De verklaring van erfrecht wordt opgesteld door een notaris.

  Wat is een boedelbeschrijving?

  Een boedelbeschrijving is in tegenstelling tot wat veel mensen denken geen lijst van de inboedel. Een boedelbeschrijving is een lijst van alle bezittingen en schulden. Deze lijst moet worden gemaakt bij de beneficiaire aanvaarding van een erfenis om de nettowaarde te bepalen. De inboedel behoort ook tot de bezittingen. Daarvan wordt de tweedehands waarde bepaald en telt mee tot de boedel.

  Hoe wordt het geld verdeeld?

  Als alle bezittingen, schulden en belastingen zijn afgehandeld rest alleen het eventuele contante geld. De executeur-testamentair kan de verdeling regelen zoals de rest van de erfenis. Houd hierbij rekening met de reeds verdeelde goederen en de waarde daarvan.

  Lees hier ons artikel over vrije dagen rondom een begrafenis

  Wie kan mij helpen bij al deze taken?

  Het is natuurlijk niet niks om al deze zaken te regelen in een tijd van rouw. Er zijn gelukkig deskundigen die je kunnen bijstaan om het wat makkelijker te laten verlopen. Denk hierbij aan de notaris die veel aan bod komt,  een boekhouder of accountant bij de financiële zaken. Ook kan een makelaar helpen bij de taxatie en verkoop van de woning.

  Krijg een goed overzicht van het aanbod en de kosten bij een erfenis. Vul je binnen een paar minuten het aanvraagformulier in. Je ontvangt dan offertes van verschillende aanbieders die je kunt vergelijken. Dit is geheel gratis en vrijblijvend.

  Offerte
  Average rating:  
   0 reviews