Een overzicht van dakkapel afmetingen [hoogte + breedte]

Start vergelijken
  1. Home
  2. Dakkapel
  3. Een overzicht van dakkapel afmetingen [hoogte + breedte]
  4 mins leestijd

  Met een dakkapel zorg je voor meer ruimte en lichtinval in je woning. Maar wat zijn zoal de regels rondom het plaatsen van een dakkapel? In de onderstaande tekst lees je wat de regels zijn rondom de hoogte, de breedte, de voor- en de achterzijde van een dakkapel. Ook lees je hoe je ervoor zorgt dat je altijd kiest voor de juiste afmeting en de meest geschikte specialist.

  Dakkapel afmetingen advies

  Op het gebied van dakkapellen is veel mogelijk. Zo kun je vaak kiezen uit tal van afmetingen en materialen en kun je de dakkapel geheel naar wens afstemmen op je woning. Echter is het belangrijk dat je beschikt over de juiste kennis over wat zoal mogelijk is op het gebied van afmetingen dakkapel.

  Om ervoor te zorgen dat je kiest voor de juiste afmetingen en de juiste materialen is het ten alle tijden aan te raden om de hulp van een professional in te schakelen. Laat je grondig adviseren over wat in jouw situatie toegestaan is en wat werkelijk mogelijk is in jouw situatie. Hiermee voorkom je dat je een verkeerd dakkapel laat plaatsen of eventuele regels overtreedt.

  Voor professioneel advies over toegestane afmetingen dakkapel, standaard dakkapel maten en een duidelijk overzicht van de totale kosten, kun je het best diverse offertes vergelijken op Offerte.nl. Hier krijg je een totaaloverzicht van de totale kosten en krijg je uitgebreid advies over de meest geschikt oplossing voor jouw situatie.

  dakkapel. afmetingen

  Dakkapel hoogte afmetingen

  Wanneer je een dakkapel laat plaatsen is het uiteraard belangrijk dat de dakkapel voldoet aan alle gestelde regels. Wanneer je een dakkapel wilt laten plaatsen tot een hoogte van 1,75 meter, kan dit in vrijwel alle gevallen zonder een vergunning.

  Wanneer je een hoger dakkapel wilt laten plaatsen, en wilt afwijken van de standaard dakkapel maten dien je rekening te houden met het aanvragen van een vergunning. Daarnaast geldt dat wanneer je een dakkapel op een zolder wilt laten plaatsen, je hier ook rekening dient te houden met een maximale hoogte van 1,75 meter. Twijfel je over de toegestane afmetingen hoogte, raadpleeg dan een professional of bekijk de regels die zijn opgesteld vanuit jouw gemeente.

  Dakkapel Breedte afmetingen

  Voor de maximale afmetingen breedte van een dakkapel gelden ook regels. Deze regels zijn vastgelegd in het bouwbesluit en bewaken de erfgrens en brandveiligheid van woningen.

  Voor de breedte van een dakkapel wordt er gekeken naar de afstand tot de dakvoet. Hierbij geldt dat de zijkanten van de dakkapel minimaal een afstand van 0,5 meter en 1,0 meter moeten hebben tot de zijkanten van de dakvoet (verticaal gerekend). Ook geldt hierbij dat de bovenkant van de dakkapel niet meer dan 0,5 meter onder de daknok mag liggen.

  Wanneer je wilt afwijken van de standaard dakkapel maten is het belangrijk om uitvoerig advies te vragen bij een professional. Ook is het aan te raden om de gestelde regels vanuit je eigen gemeente te bekijken en te kijken of je gewenste afmeting is toegestaan zonder een vergunning.

  Dakkapel regels voorzijde

  Wanneer de dakkapel gebouwd wordt aan een (voorbeschermd) Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument of wanneer de dakkapel in een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht geplaatst wordt, dien je altijd een vergunning hiervoor aan te vragen. Dit geldt voor alle afmetingen dakkapel voorzijde, ook voor de standaard afmetingen.

  Daarnaast gelden er diverse regels rondom de voorzijde met betrekking tot de standaard dakkapel afmetingen. Gemeentes kunnen hierin verschillende regels hanteren. Over het algemeen geldt dat de voorgevel voor 50% bebouwd mag worden. Echter zijn er ook gemeenten waarbij slechts 30% bebouwd mag worden. Let daarom altijd op wat de regels zijn vanuit je eigen gemeente en bekijk de toegestane afmetingen dakkapel voorzijde zorgvuldig.

  Ten slotte ben je verplicht om in zekere mate rekening te houden met je wensen van je buren. Bij het bouwen van een dakkapel heb je namelijk te maken met het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Hierin staan gebruikelijke omgangsvormen vastgelegd die je (wettelijk) houvast kunnen bieden wanneer je er met je buren niet uitkomt. Ook wordt hierin advies gegeven om altijd eerst met je buren overleg te plegen over het plaatsen van een dakkapel.

  Dakkapel regels achterzijde?

  Voor het laten plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van je woning gelden over het algemeen een stuk minder regels. De afmetingen dakkapel achterzijde mogen vaak zeer breed zijn en dienen aan minder voorschriften te voldoen. Hierbij geldt vaak alleen dat je rekening dient te houden met 0,5 meter tot de erfgrens.

  Wanneer je een woning van 8 meter breed hebt, mag de dakkapel slechts een breedte van 7 meter hebben (gezien 8 meter – 2 x 0,5 meter is). Twijfel je over de regels rondom de standaard dakkapel afmetingen en de regels rondom de afmetingen dakkapel achterzijde? Raadpleeg dan een erkende specialist of raadpleeg je gemeente.