Gids voor inkomstenbelasting: Hoeveel belasting betaal je over je loon?

Start vergelijken
  1. Home
  2. Boekhouder
  3. Gids voor inkomstenbelasting: Hoeveel belasting betaal je over je loon?
  3 mins leestijd

  In Nederland kent het belastingstelsel verschillende “boxen” die verschillende soorten inkomsten belasten. Elk van deze boxen heeft eigen belastingtarieven en regels. Het doel van dit systeem is om inkomsten op een rechtvaardige en evenwichtige manier te belasten. Deze boxen zijn:

  Box 1: Inkomen uit werk en woning

  Deze box omvat onder andere salaris, winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden en inkomsten uit eigen woning. Het belastingtarief voor box 1 is progressief, wat betekent dat hogere inkomens meer worden belast.

  Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang

  In deze box worden inkomsten belast die worden verkregen uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap. Je hebt een aanmerkelijk belang wanneer je direct of indirect minstens 5% aandelen, winstbewijzen of stemrecht bezit van een binnenlandse of buitenlandse vennootschap.

  Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen

  Deze box belast het inkomen uit spaargeld en beleggingen. In plaats van belasting te heffen over het werkelijk behaald rendement, wordt een forfaitair rendement gebruikt. Dit is een fictief percentage dat vooraf is vastgesteld. Je werkelijk behaalde rendement speelt hierbij dus geen enkele rol.

  Gratis vergelijken, geen verplichtingen!

  Vul je wensen in en ontvang tot 4 verschillende offertes van installatie bedrijven en specialisten bij jou uit de regio.

  Formulier >

  Hoeveel belasting betaal je over je salaris?

  De belasting die over je loon wordt geheven, valt dus in box 1. Daarom behandelen we in dit artikel alleen box 1. Sinds 2020 is de heffing over je inkomen in box 1 vereenvoudigd en werken we in Nederland met een tweeschijvenstelsel in plaats van een vierschijvenstelstel.
  Ten opzichte van 2023, zijn er in 2024 enkele wijzigingen aangebracht in box 1. Zowel het tarief als het drempelbedrag is aangepast:

  • Het belastingtarief voor 2024 is in de eerste schijf verhoogd met 0,04%. 
  • Het grensbedrag is ook toegenomen, met €2.593.


  Dit ziet er voor 2024 als volgt uit:

  Belastingschijven 2024Belastbaar inkomenBelastingpercentage
  Schijf 1Tot €75.51836,97%
  Schijf 2Vanaf €75.51849,50%

  Deze tarieven gelden voor werkende mensen. Als je de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan gelden er andere regels voor je.  Als je geboren bent vóór 1 januari 1946, dan geldt:

  Belastingschijven 2024Belastbaar inkomenBelastingpercentage
  Schijf 1Tot €40.02119,07%
  Schijf 2Vanaf €40.021 tot €75.51836,97%
  Schijf 3Vanaf €75.51849,50%  Als je geboren bent op of na 1 januari 1946, dan geldt:

  Belastingschijven 2024Belastbaar inkomenBelastingpercentage
  Schijf 1Tot €38.09819,07%
  Schijf 2Vanaf €38.098 tot €75.51836,97%
  Schijf 3Vanaf €75.51849,50%

  Aftrekposten

  Aftrekposten zijn kosten die je mag aftrekken van je belastbare winst. Door gebruik te maken van aftrekposten betaal je minder belasting, maar kan je ook in sommige gevallen in schijf 1 terechtkomen in plaats van in schijf 2. 

  Aftrekposten voor particulieren zijn bijvoorbeeld:

  • Hypotheekrenteaftrek
  • Persoonsgebonden aftrek
  • Reiskosten openbaar vervoer
  • Lijfrenten


  Ook zijn er aftrekposten voor ondernemers:

  • Zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek
  • Meewerkaftrek
  • MKB-winstvrijstelling

  Gratis vergelijken, geen verplichtingen!

  Vul je wensen in en ontvang tot 4 verschillende offertes van installatie bedrijven en specialisten bij jou uit de regio.

  Formulier >

  Hoeveel belasting betaal je over je loon: rekenvoorbeelden

  Voorbeeld 1

  Na aftrek van diverse aftrekposten heb je in 2024 een belastbaar inkomen van €50.000. Met €50.000 val je in belastingschijf 1. De berekening ziet er dan als volgt uit:

  Belastbaar inkomenTe betalen belasting
  36,97% over €50.000€18.485
  Totaalbedrag belasting€18.485
  Inkomen na belasting€31.515


  Voorbeeld 2

  Na aftrek van diverse aftrekposten heb je in 2024 een belastbaar inkomen van €90.000. Met €90.000 val je in belastingschijf 2. De berekening ziet er dan als volgt uit:

  Belastbaar inkomenTe betalen belasting
  36,97% over €75.518€27.919
  49,50% over €14.482€7.168,59
  Totaalbedrag belasting€35.087,59
  Inkomen na belasting€54.912,41  De rekenvoorbeelden tonen aan dat je met een hoger inkomen meer belast wordt. Dit doet de overheid om de inkomensverschillen dichter bij elkaar te krijgen.

  Een boekhouder kan je helpen bij het begrijpen en toepassen van de belastinginformatie zoals beschreven in het artikel. Ze kunnen je helpen bij het interpreteren van belastingregels, aftrekposten en het beheren van financiële gegevens zodat je uiteindelijk zo min mogelijk belasting hoeft te betalen.
  Opzoek naar een boekhouder? Vul nu jouw wensen in op ons formulier, en ontvang vrijblijvend een aantal offertes van boekhouders bij jou uit de buurt. Zij sturen je een vrijblijvende offerte met hun tarieven toe. Het is vervolgens aan jou om een partij te kiezen waar je een goed gevoel bij hebt!

  Formulier >