Een incassoprocedure beginnen? Vergelijk tot 3 verschillende incassobureaus. Dit is gratis en vrijblijvend. Vul nu het formulier in en begin met vergelijken!

Inhoudsopgave

Als je klant zijn rekening niet betaalt, neem je verschillende stappen om alsnog je geld te ontvangen. Betaalt je klant normaal wel op tijd, dan kan het verstandig zijn om eerst telefonisch contact op te nemen en te vragen of alles naar wens is geweest. Zo kom je er achter waarom de rekening nog niet betaald is. Levert dit niets op, dan stuur je een betalingsherinnering waarin je aangeeft dat de rekening nog niet betaald is en de betalingstermijn inmiddels verlopen is.

Voldoet de klant zijn rekening nog steeds niet, dan kan je een incassoprocedure beginnen. Als je klant een bedrijf is, hoef je deze betalingsherinnering of aanmaning, niet te versturen, maar kan je meteen een incassotraject opstarten en een incassobureau inschakelen.

Zelf een incassotraject starten?Hoe een incassoprocedure precies verloopt en welke stappen je kan ondernemen lees je in dit artikel.

Wat is een incassobureau?

Als je klant de rekening niet betaalt, kan je een incassobureau in de arm nemen. Dit bureau int in opdracht van jou de schulden bij jouw klanten. Je hebt zelf geen contact meer met de klant, het contact verloopt nu via het incassobureau. Kies een incasso bedrijf dat bij je past en vraag vrijblijvend 3 offertes aan om zo goed je keuze te kunnen maken.

Een incassobureau in de arm nemen kost geld en die kosten worden doorberekend aan je klant. De incassokosten die je mag doorberekenen aan een consument zijn wettelijk vastgelegd en bedragen een percentage van de rekening.

Als je in een overeenkomst met een bedrijf niets hebt vastgelegd over eventuele incassokosten, dan gelden hiervoor dezelfde regels als bij consumenten. Naast de incassokosten mag je ook rente in rekening brengen.

Waarom een incassotraject beginnen?

Als je een incassobureau inschakelt, gaan klanten sneller over tot betaling. Bovendien kan jij je blijven concentreren op je eigen werkzaamheden en hoef je je niet langer te richten op het innen van onbetaalde rekeningen. Een incassobureau heeft meer afstand tot de klant dan dat je zelf misschien hebt. Als je uiteindelijk overgaat tot een gerechtelijke procedure ben je er zeker van dat het voorwerk naar behoren gedaan is.

Hoe verloopt een incassoprocedure?

Na overleg met jou gaat het incassobureau voor je aan de slag. Het incasso bedrijf dringt er meerdere keren bij de klant op aan om tot betaling over te gaan. Dit gebeurt zowel telefonisch als schriftelijk. Dit wordt het minnelijke incassotraject genoemd. Wil de klant wel betalen, maar beschikt hij niet over voldoende financiële middelen, dan worden in deze fase vaak betalingsafspraken gemaakt. Het incassobureau zal het nakomen van deze betalingsafspraken ook bewaken. Worden de afspraken niet nagekomen, dan volgt het gerechtelijke incassotraject.

  • Je levert informatie aan over de casus aan het incasso bedrijf
  • Het incassobureau moedigt de klant aan om het beschuldigde bedrag te voldoen. Dit gebeurt zowel schriftelijk als telefonisch.
  • Alle correspondentie wordt vastgelegd. Mocht de klant niet betalen zorgt dit ervoor dat je in een mogelijke rechtzaak meer succes hebt op het terugkrijgen van je geld

Een incassobureau inschakelen? Doe vrijblijvend een aanvraag via Offerte.nl en vergelijk tot 3 verschillende offertes.

Deurwaarder of incassobureau?

Velen vragen zich af wat het verschil is tussen een incassobureau en een deurwaarder. Een incassobureau heeft niet de mogelijkheid om loonbeslag te leggen of beslag te leggen op de spullen van je klant. Een deurwaarder heeft die mogelijkheid wel. Ook kan een deurwaarder een dagvaarding uitbrengen. Wel verlopen dit soort maatregelen via de rechter. Door eerst een incassoprocedure op te starten is een rechtzaak in veel gevallen niet nodig. Is het incassotraject niet succesvol, dan kan je alsnog een deurwaarder de opdracht geven om de klant tot betaling te dwingen.

Dit maakt onderdeel uit van het gerechtelijke incassotraject. Deze fase start met het versturen van een dagvaarding waarin je klant wordt opgeroepen om te verschijnen voor de rechter. Als je klant na de uitspraak van de rechter nog steeds niet betaalt, kan overgegaan worden op beslaglegging of executieverkoop.