Je webshop of website zoals jij hem wilt!

Partner aan het woord:

'Een goed begin is het halve werk'. We weten het allemaal en toch wordt het zo gemakkelijk

vergeten. De belangrijkste fase voor het ontwikkelen van een webshop of website is de start: de

inventarisatie van wat jij, onze klant, wilt uitstralen en wilt bereiken met je site.

We werken met een klein team van specialisten die ingezet kunnen worden als dat voor jouw site

nodig is. Om een goed product te kunnen garanderen, beperken wij ons tot een paar 'frameworks'

waarop onze werkzaamheden zijn gebaseerd:

• websites: WordPress

• webshops: OpenCart (kleine shops eventueel WordPress / WooCommerce)

• maatwerk software: Laravel (Php)

Door deze keuze hebben we veel kennis van deze platforms en maken we er echt van alles mee!

Koppelingen via (REST) API's om de websites en webshops automatisch te vullen met content en/

of producten of voor het beschikbaar stellen van data aan derden, zijn voor ons dagelijks werk.

Wij verzorgen de vormgeving, teksten en het beeldmateriaal voor je site.

Daarnaast zorgen wij er voor dat de snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid optimaal zijn.

Wij hebben een sterke voorkeur voor groene en maatschappelijke projecten!

Ron van Breukelen

OneStep Solutions