error warning success close check arrow-right arrow-left menu star star plus minus right phone

Gebruiksvoorwaarden

Offerte.nl wordt beheert door Offerte B.V. en de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website Offerte.nl. Door het bezoeken van Offerte.nl gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Privacy beleid

Offerte B.V. waardeert het vertrouwen van u als gebruiker van de website Offerte.nl. Zoals u in onze privacyverklaring kunt lezen, worden uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk beheert en opgeslagen in een beveiligde omgeving. Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verkocht of gedeeld met partijen die niet aan onze B.V. zijn gelieerd.

Volgens het concept van Offerte.nl en zoals beschreven in onze privacyverklaring worden uw gegevens wel gebruikt om onze dienstverlening tot stand te laten komen. U persoonlijke gegevens worden in dit licht aan maximaal 5 bij Offerte.nl aangesloten partners verstrekt waarvoor u een offerte heeft aangevraagd. Uw e-mailadres kan gebruikt worden om u onze nieuwsbrief toe te sturen of om relevante informatie per e-mail toe te sturen. Wenst u deze informatie en/of nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kunt u zich daarvoor afmelden onderaan de e-mail / nieuwsbrief.

Minderjarigen

Om als minderjarige gebruik te maken van de diensten van Offerte.nl, dient daarvoor voorafgaand aan de aanvraag nadrukkelijk toestemming te zijn verkregen door een wettelijke vertegenwoordiger.

Garanties

Offerte B.V. kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de geleverde diensten en/of werkzaamheden die voortkomen uit een bij Offerte.nl aangevraagde offerte en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade.

De dienstverlening van Offerte B.V. is er op gericht om vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten. De website Offerte.nl heeft dan ook alleen een dienstverlenende rol in de totstandkoming van de aanvraag. Houdt er rekening mee dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor het verstrekken van correcte en heldere informatie betreffende uw aanvraag en de uit te voeren dienstverlening.

Wijzigingen en correcties

Offerte B.V. behoudt het recht om deze gebruiksvoorwaarden indien nodig aan te passen. Wij raden u aan om bij gebruik van onze website, regelmatig de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring te raadplegen op mogelijke wijzigigen in ons beleid.

Laatste wijziging in onze gebruiksvoorwaarden: 1 september 2015.