Onderzoek naar stijgende en dalende branches & industrieën in Nederland

Eerder dit jaar maakte de Kamer van Koophandel bekend dat de grens van 2 miljoen bedrijven in Nederland doorbroken is. Offerte.nl wilde erachter zien te komen welke branches over de laatste jaren hard aan een opmars bezig zijn en te onderzoeken waarom dit zo is. Dit hebben we gedaan door data te analyseren van onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Inhoudsopgave

Makelaardij

De makelaardij is hard gegroeid. Een van de redenen hiervan is een toenemende woningvoorraad. De woningvoorraad in Nederland bestaat uit alle koop- en huurwoningen die geschikt zijn voor bewoning. Deze woningvoorraad is de afgelopen 8 jaar* met 5,8% toegenomen en stond eind 2019 op 7,8 miljoen woningen. Toch groeide het aantal makelaardijen in ons land nog veel harder dan de woningvoorraad zelf. Het aantal makelaarsbedrijven steeg in dezelfde periode ruim 3 keer zoveel: 19,7%.

Makelaardij 1

Het aantal makelaarsbedrijven nam in veruit de meeste provincies toe. Toch is het vooral de Randstad waar dit aantal het meest toenam. In Noord-Holland is een stijging te zien van meer dan 25% van het aantal makelaarsbedrijven. De woningvoorraad in deze provincie nam in dezelfde periode met ruim 9% toe. Utrecht is de nummer 2 op de ranglijst. Hier nam de woningvoorraad met 11,8% toe ten opzichte van een stijging in makelaarskantoren van iets meer dan 20%. Zuid-Holland en Flevoland ontlopen elkaar niet veel. In deze provincies nam het aantal makelaarsbedrijven de afgelopen 8 jaar toe met respectievelijk 16% en 17,5%.

Opvallend is dat in de meest noordelijke provincies het aantal makelaarsbedrijven als enige in het land gedaald zijn. Ondanks dat ook in deze provincies de woningvoorraad toenam, daalde het aantal makelaardijen in Groningen (-1,6%), Drenthe (-6,9%) en Friesland (-5,3).

Makelaardij 2

Bierbrouwerijen & distilleerderijen

Het aantal brouwerijen en distilleerderijen in Nederland is fors gestegen. Eind 2019 waren er 685 actieve bierbrouwerijen in ons land. 10 jaar geleden waren dit er slechts 120. Vooral de laatste jaren is het aantal snel toegenomen: tussen eind vorig jaar en begin 2015 zijn er namelijk 400 brouwerijen bijgekomen. Lang niet alle brouwerijen hebben een eigen fabriek. Bedrijven die productieruimte inhuren bij een bestaande brouwerij (zogeheten brouwerijhuurders) worden ook als brouwerij of distilleerderij gekenmerkt. Dit zijn vaak eenmanszaken. Meer dan de helft (56%) van de bierbrouwerijen en distilleerderijen in Nederland zijn eenmanszaken.

De extreme toename van brouwerijen suggereert dat we in deze periode ook meer bier zijn gaan drinken. Dit is echter niet het geval. De bierconsumptie per hoofd van de bevolking is al jaren zo goed als onveranderd. Ook voor gedistilleerde dranken is dat het geval. Voor beiden geldt dat, wanneer het op aantal liters aankomt, het gebruik zelfs licht is gedaald in de afgelopen 10 jaar.

brouwerijen 1

De stijging in brouwerijen en distilleerderijen is dan ook te danken een veranderende smaak van de consument. De vraag naar speciaalbieren is enorm toegenomen. Het aantal consumenten dat aangeeft minimaal één keer per maand speciaalbier te drinken is in de afgelopen 5 jaar met 76,9% toegenomen

Noord-Holland en Noord-Brabant worden het best vertegenwoordigd met 145 en 120 gevestigde brouwerijen. Het kleinste aantal brouwerijen vinden we in Flevoland.

brouwerijen 2

Callcenters

Ook de callcenter-industrie toont een flinke stijging. In 2010 waren er 185 bedrijven actief in ons land die belwerkzaamheden uitvoerden voor opdrachtgevers Eind 2019 was dit aantal gegroeid naar 845. Vooral de afgelopen 5 jaar zien we een stijgende trend. De ingang van het Bel-Me-Niet register in 2009 en de strengere wetgeving rondom de AVG lijken ervoor te zorgen dat het aantal callcenters dat uitgaande telefoongesprekken verzorgt (bijna) niet meer toeneemt. De callcenters die erbij zijn gekomen verzorgen dan ook voornamelijk het binnenkomende belverkeer.

We verwachten dat het toenemende aantal webwinkels de afgelopen 10 jaar hieraan heeft bijgedragen. Een ander opvallend feit is dat 4 op de 5 callcenters gerund wordt als eenmanszaak. Naast het verzorgen en het opvangen van uitgaand en binnenkomend belverkeer zijn er ook callcenters en eenmanszaken die zich toeleggen op onder meer het verrichten van marktonderzoek of ondersteuning bij werving en selectie.

Callcenters

Alarmbedrijven

Het aantal alarmbedrijven binnen Nederland is de afgelopen 10 jaar verdubbeld met ruim 112%. Waren het er in 2010 nog 200, eind 2019 was dit aantal toegenomen tot 425. Opmerkelijk is dat de groei voornamelijk over de eerste 5 jaar heeft plaatsgevonden. De afgelopen 5 jaar steeg het aantal alarmbedrijven in ons land nog maar met 7,6%. Vermoedelijk spelen beveiligingsproducten gericht op de consument een rol in de stabilisatie van de groei in alarmbedrijven. Consumentenproducten binnen de categorie huisbeveiliging nemen steeds meer toe. Hierdoor heeft deze groep mensen in veel gevallen geen alarmbedrijf meer nodig om de woning te beveiligen. Dit zien we ook terug in het zoekgedrag van de consument. Uit data van Google's zoekmachine zien we dat de vraag naar beveiligingscamera's sinds 2010 ongeveer verviervoudigd is.

google trends

Ook uit eerder onderzoek van Multiscope blijkt dat het aantal huishoudens dat kiest voor een slimme beveiliging (smart home toepassing) al met 36% is toegenomen sinds 2017.Het aantal inbraken dat jaarlijks plaatsvindt, neemt continue af. Vergeleken met 2012 zien we namelijk een afname van 57%. Precieze redenen hiervoor zijn niet hard te maken, maar de makkelijkere toegang tot beveiligingsproducten en de verschillende preventiecampagnes van de politie kunnen hier een rol in spelen.

De meeste alarmbedrijven zijn gevestigd in de provincies Zuid-Holland (105), Noord-Brabant (75) en Noord-Holland (70). Dit zijn ook de provincies waar de meeste inbraken plaatsvinden (gemeten sinds 2013).

Inbraken

Dalende branches

Niet alle branches zijn hard gestegen de afgelopen jaren. Zo verdwijnen sommige branches juist langzaam uit het straatbeeld. Voorbeelden hiervan zijn videotheken, muziekwinkels en groenteboeren. Maar ook kroegen en cafés hebben het moeilijk. Dat deze branches helemaal uitsterven, is voorlopig nog niet aan de orde. Nog steeds zijn er bijna 900 groenteboeren in ons land te vinden. Wel is dit aantal met ruim 25% gedaald vergeleken met 10 jaar geleden. Het aantal muziekwinkels en kroegen en cafés daalde wel sterk met 43,2% en 17,1%. Maar met 210 muziekwinkels en 9130 kroegen zullen we deze voorlopig nog blijven tegenkomen.

Anders is de situatie voor videotheken. Voor deze branche lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat deze volledig is uitgestorven. Momenteel zijn er nog 55 videotheken in ons land actief. 10 jaar geleden waren dit er nog 465: een daling van meer dan 63%. De trend van films on demand en streamingplatformen lijken hier ook een grote invloed op te hebben gehad.

Netflix

  • Sinds 2012 gebruikt het CBS een nieuwe methode om de woningvoorraad te berekenen. Vandaar dat er voor de trendbepaling van deze branche gekozen is om 2012 t/m 2019 te gebruiken (8 jaar) in plaats van 2010 t/m 2019 (10 jaar)
  • Al het bier dat niet pils wordt genoemd wordt gekenmerkt als speciaalbier
  • Bron: Nationaal bieronderzoek
  • Bron: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet-klantcontact-2019.pdf